บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ogre

ogre (โอ-เกอะ) n.
1. ยักษ์กินคน, ปอบตัวผู้
คำศัพท์แนะนำ
ลอยหน้า, the fair, in days of yore, ชิ, many-splendored thing, pleasant, ช้างสาร, cannonball, swop and sell, integrity, leukemia, adjourn, state of war, cowardice, inhale, repairable, firmly, hurriedly, inconceivability, accuastive, แผลเป็น, แมว, บัพชิต, quay, กระแจะ, เพดาน, editress, โดยปรกติ, ราบ, satellite, gastronomist, ไฟฟ้าสถิต, โต้คลื่น, helpful, jay, mump, heretic, cut off with a shilling, kerchief, aerial photograph, supercargo, breech-loading firearm, ramie, counterespionage, outpost of civilization, ไม้ยืนต้น, คะนน, Cimmerian, pride of place,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์