บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ogre

ogre (โอ-เกอะ) n.
1. ยักษ์กินคน, ปอบตัวผู้
คำศัพท์แนะนำ
ธรณีวิทยา, ลัทธิชาตินิยม, ปุปะ, หมอก, -haired, knavish, rhythmically, productiveness, demarche, dovetail, detective, fifteenth, จุล, แสร้ง, hid, พี่สาว, ภูเขาแอลพ์, rub it in, object lesson, poignantly, bemoan, ยากจนข้นแค้น, under her thumb, spellbound, ้าวราน, หนังสือเล่มนี้, divergency, warranty, king crow, cowhage, make yourself a nuisance, ปากแข็ง, red sandalwood, ละอาย, genecology, มีเหย้ามีเรือน, Sandhurst, กาบ, แควก, swashing, intercom, impede, กงวาน, ระทดใจ, โตขึ้น, Manchester, reimburesement, way, สำรอก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์