บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - ogre

ogre (โอ-เกอะ) n.
1. ยักษ์กินคน, ปอบตัวผู้
คำศัพท์แนะนำ
ชวน, เลี้ยงต้อย, mischief, land of promise, inexpert, แชร์, ปุ่ม, นักเลียนแบบ, มังกร, ท้องร้อง, กามา, consul, city, เก็บ, to the bad, suggestively, ฮวน, clutter, gunplay, gyratory, crewcut, สตรีผู้ที่เขารักใคร่, ยุพราช, กรมคลัง, swineherd, ตุกติก, Malay, indescribable, ยันต์, out of countenance, expurgate, มรณกรรม, vanish, เข้าเจ้า, touch-stone, yr., A.R.A., ำนาจนิติบัญญัติ, อักขรวิธี, Tahiti, momordica, Corpus Christi, make the rounds, bell the cat, เขาใหญ่, roll call, ชำร่วย, great grandmother, Slavic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์