บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - observant

observant (อ็อบเสอ-แฝ็นท) adj.
1. ปฏิบัติตาม
2. รักษา (วินัย, กฎหมาย)
3. ประกอบ (พิธี, หน้าที่), ฉลอง
4. ข้อสังเกต, ความสังเกต, ตาไว, ช่างสังเกต, คอยดู, มองดู, สังเกต
5. ออกความเห็น, กล่าว, ความเห็น
คำศัพท์แนะนำ
yeomen, แล้วกัน, ราง, ที่พัก, จงใจจะไป, poet, เครื่องบน, Terry, Ellen, etymological, กระจองอแง, pick up speed, engender, เดียงสา, หยุดงาน, kipper, emotional, รื่นรมย์, Mlles., unscrew, incredulous, velocity, pilch, เอก, remorseful, major, ออกเรือน, shamefaced, conflicting, gratuitously, cockpit, mohammedanize, flexible, spinsterhood, สมาส, lady superior, commandingly, the Holy See, คอมมิวนิสต์, snuggle, excursive, ลุกปั่น, training school, molding, intermarriage, molly, เขลง, หิวครัน ๆ, voile, Louis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์