บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - observant

observant (อ็อบเสอ-แฝ็นท) adj.
1. ปฏิบัติตาม
2. รักษา (วินัย, กฎหมาย)
3. ประกอบ (พิธี, หน้าที่), ฉลอง
4. ข้อสังเกต, ความสังเกต, ตาไว, ช่างสังเกต, คอยดู, มองดู, สังเกต
5. ออกความเห็น, กล่าว, ความเห็น
คำศัพท์แนะนำ
pigeon-hole, storeroom, Venice glass, attenuation, ระยับ, get used to, indication, delusive, ซวดเซ, นักบวช, กำดัด, ลมวิงเวียน, ักหน้า, boutique, art exhibition, ลัทธิความเชื่อถือ, ท้องป่อง, endmost, allay, ลงโทษ, เฉด, anemia, collision bulkhead, set about, sleep, fusion, funambulist, furnace, the Temple of the Emerald Buddha, bad health, topple, ฟิด, ฝ่าย, ballroom dancing, ยักท่า, ยิ่งหย่อน, pen-and-ink, interior, service depot, pass-book, frill, โต๊ะบูชา, avow, ท้องขึ้น, blowtube, Ladyship, mumps, ไปโดยความยินยอมของผม, side door,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์