บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - oatmeal

oatmeal
1. ข้าวโอ๊ตบดหยาบ ๆ
คำศัพท์แนะนำ
อบนำ, historic present, letterweight, อำนาจตุลาการ, literature, เหม็นหืน, journalese, Germanophobe, โต๊ะเสวย, ประนอ, daredevilry, พันธุ์ไม้, defensible, ือปูน, prickly heat, Scandinavia, consequent, velodrome, สารทุกข์สุขดิบ, เห่อ, endure, ชั่วฟ้าดินสลาย, virility, street acquaintance, มวล, bison, ซ้น, grown over, รโหฐาน, chaos, นิติกรรม, scenic, nodule, น้ำนมราชสีห์, auto-maker, extraneously, กุมุท, becomingly, grubby, last but not least, ามมีตามเกิด, หนีบ, เบื่อหน่าย, derrick, เปรี้ยวปาก, farmhouse, กระดานกระเดิดขึ้นมา, หูหิ้ว, ักปีกกา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์