บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - noxious

noxious (นอค-ฌัซ) adj.
1. เป็นพิษ, เป็นอันตราย, ร้ายกาจ
คำศัพท์แนะนำ
aspirate, ข่วน, elephant grass, ดูหมิ่น, white caps, Home Secretary, turn off, ทะวาย, ่อหนู, ตราบ, biography, ต่อปากต่อคำ ต่อล้อต่อเถียง, trichinosis, นู่น, ประจำ, foible, ตัวจะไปไหน, regular, electron tube, door-to-door, misogamic, capital grains, กัป, ืบเชื้อสาย, tuberous, ผึ่งผาย, ดำเนิน, filled gold, grayish, ไม่รู้จักจบ, patent office, velveteen, บำเรอ, perfectionism, rocky, อาย, dotage, shellfish, comradeship, ตบะ, apprehend, exhalation, gainful, night life, along with, take over, arm's reach, mock moon, significant figures,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์