บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - noxious

noxious (นอค-ฌัซ) adj.
1. เป็นพิษ, เป็นอันตราย, ร้ายกาจ
คำศัพท์แนะนำ
เขาเอาตัวเองไม่รอด, ะพรั่งพร้อม , my gorge rises, no more, เบ็ดเสร็จ, birdseed, incisor, uptake, hydrofluoric acid, suffrage, ตัดผม, Main Street, ต่ลำพัง, ฝ่าย, ดีŽ, นิตยภัต, dynamic, never-do-well, incompatibility, เกลี่ย, มัจฉาชาติ, ville, power main, twang, something in the wind, Vimy, ลอ่งหน, bloom, พิ่มเติม, Pali, แฟบ, ยิ้มแย้ม, pander, กระทำให้ดีฉันได้อาย, uniaxial, central heating, purplish, extricable, tea cloth, ค่าป่วยการ, safety curtain, cognate, เทิ่ง, relentless, shrewisheness, อัสสุชล, ปฎิสันถาร, chummy, วางตน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์