บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - noxious

noxious (นอค-ฌัซ) adj.
1. เป็นพิษ, เป็นอันตราย, ร้ายกาจ
คำศัพท์แนะนำ
รุก, อนามิส, sauterne, ลูกเต็นนิส, epoch, softie, Jainism, press proof, ขอประทานโทษ, on the card, callousness, Texan gunman, loveliness, ขรม, babbler, disproof, โมฆ, poinciana, cobble, namesake, ผ่อนสั้นผ่อนยาว, preceding, สะดุด, titanium, สาคูลาน, cryptogram, glad, ยู่ยี่, ครอก, rammer, pleura, sign painter, หยุบ ๆ, กราย, ราชวงศ์, ซัก, luncheon, supposed, fatalist, Smithsonian Institution, ปฤษฎางค์, หน่วงเหนี่ยว , remand, รุขระ, monarchic, ventricle, National Stadium, solalr, potence,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์