บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - noxious

noxious (นอค-ฌัซ) adj.
1. เป็นพิษ, เป็นอันตราย, ร้ายกาจ
คำศัพท์แนะนำ
at al l events, ระบำ, สูรย์, คอนกรีต, บุตรชาย, สมโภช, ทาสวิชา, breeder reactor, เพิกเฉย, ศาลทหาร, weightlessness, experimentation, พญาไท, deep-fry, ฮ่องกง, Almanach de Gotha, กรดกัดแก้ว, running commentary, break down, glamorous, resident minister, Trafalgar Square, firstly, ipecac, คนกระจอกงอกง่อย, awhile, ิวดำ, เชษฐบุรุษ, comprehension, admirable, ลาง, โง้ง, estrogen, คร้าน, graphical, froth, photographic, idiotically, ดึงบังเหียน, Eighteenth Amendment, บัน-, synchronously, cautionary, religion, มณฑป, ร่อแร่, empty-headed, บ่าย, เฟื่อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์