บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
instigate, แฝง, ลักลั่น, contemplate, ก๊อก, menacing, haricot, room, inmate, jinn, test driver, ope, เสื่อผืนหนึ่ง, greyness, -'dst, devil, ad nauseam, อีกหนหนึ่ง, สินค้าต้องห้าม, ปลาเค็ม, sand-blind, endlessly, หน้าที่, นิทรารมณ์, exhaustible, go off the hooks, teach your grandmother to suck eggs, credit, driven, closely, manageableness, insurance, dacron, rodent, เรือบิน, เกลือสินเธาว์, marquee, book of stamps, military police, gum, เล่ห์เหลี่ยม, ึงตาย, มะละกา, กระแทก, cat-eyed, ่าถอย, กองเกิน, functional organ, sensible,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์