บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
ลาดชัน, unplug, cruiserweight, incomplete, อาศิรพจน์, ดวง, advertising stunt, ่างเย็บ, inscription, ข้อ-, grilse, weedy, ขบ, พฤกษ์, Cain, รัตนะ, อริยสัจ, on the spur of the moment, seasoned, สายเบ็ด, pronounce, กุน, tone, อกชาน, คหเศรษฐศาสตร์, เตี้ยอุ้มค่อม, obey, vervosely, Sturdee, จุบหอย, diplomacy, ปีฉลู, ไข่เยี่ยวม้า, novocaine, blushfully, F.C.A., ปลี่ยนประเด็น, utilization, หอนั่ง, unvaried, county borough, infantryman, พรหมจรรย์, ปูแสม, take measure, scare, stroke play, pergola, -less,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์