บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
กระเชียง, saddleback, dimensional, cabin cruiser, tweak, baize, bronchitis, สังวร, internecine, ทรัพยสิทธิ์, telegraphic, application form, inapplicability, ต่ำต้อย, กะปลกกะเปลี้ย, assesee, undignified, recoil, หัวเห็ด, แต่งตั้ง, A.F.L., find, Oyama, supernal, microscopic, เปรียว, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, go round, คาถาอาคม , full Diesel, บาดหลวง, writer's palsy, peddle, remotely, หอยมุก, lump sun, piggishly, picul, โจก, เครื่องถม, craving, calamity, winner, appreciation, water-cooled, ชายหลังค่อมแห่งโนตรดาม, หีนยาน, lady of the night, cantaloupe,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์