บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
yokel, shovel, tedium, นวล, volte, มุบมิบ, สี้, ราชินี, impinge, ยุยง, purely, บาดหู, nostalgia, superiority complex, Chinaman, truffle, Mongkut, เขื่อนกระจาน, ประตัก, สังกรณีตรีชวา, crack the bottle, swamp, ทูล, T.O., solicitude, appertain, bloodthirsty, doubler, พอแรง, ปฐวี, perambulation, พยาธิวิทยา, ambidexterity, นิ่ง, toast water, นังสือเล่มไหน, เย็นเฉียบ, envelopment, ทรุดโทรม, rejectamenta, Falstaff, เตรียมพร้อม, lantern fly, ถั่วลันเตา, casting vote, autonomist, ปั่น, agilely, pursuit,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์