บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
อนันต์, opera, ทวีปอเมริกาใต้, voiced consonant vocabulary entry, ดาราโทรทัศน์, องท้อง, bill collector, แจงเบี้ย, ต่อนัดต่อแนง, stable, Kurd, ต้นไม้, denizen, right-hand drive, muscularity, vernier, แท่น, ร่มไม้ชายคา, underdog, do the trick, sailors' home, แสด, พุมเรียง, trunk drawers, His Honor, Straits of Dover, ปลีกย่อย, deserted, หนอนบ่อนไส้, stinks, subdue, สมาธิ, emigre, รื่อยเจื้อย, in favor of, ชี้, air power, toothache, ตัวเป็นเกลียว, comprehensible, thumbnil sketch, สัด, องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยว, ทรลักษณ์, considerateness, furlong, เข้ารอย, รัชดาภิเษก, rein,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์