บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
floodgate, non compos, Cesar, unqueen, pretentious, horde, uppish, manager, the four hundred, unformed, conic, อาราธนา, K.B., Mona Lisa, เจริญทางพระราชไมตรี, compend, final, แวบวับ, hi-fi, nursing mother, จำนวนน้อย, บริโภค, unsteady, เร่งร้อน, fanatically, สุดเอื้อม, ระคาย, mendicant, strike, นวปฎล, โมหาคติ, violent death, subsidence, deject, forecastle, compensating, Fabianism, ประเพณี, inevitable, slow march, พระบรมราชินี, excavate, deuce, หร็อมแหร็ม, make a fool (an ass) of yourself, สบาย, เสงี่ยม, หลักแจว, wallaby,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์