บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
encyclical, listlessly, ระจำการ, ตัวเฉพาะ, jamboree, circular saw, กระติกน้ำแข็ง, on the stroke, waste paper basket, censorial, spiritualism, mishandle, bodice, restore, patent office, draw upon, give him hell, ยอแสง, plausible, ยุยง, กองทหาร, archdeaconship, puickle, Sheridan, Richard Brinsley, sonorousness, บน, productively, ของให้, rear admiral, idiotic, ริมถนน, chico, พระเศียร, switchboard, เท่านั้นไม่พอ, ฉิบหายวายป่วง, torsion balance, put off, pendulum, cavalryman, อ้วน, ice water, เชื้อเชิญ, pristine, ไปดูหนัง, harsh, ปล้ำผีลุกปลุกผีนั่ง, star reporter, octahedron,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์