บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
unctuous, ล่วงล้ำ, หนวดคางแพะ, continual, ladies of the court, คฤหศาสตร์, พันจ่าตรี, multilateral, vote, witch, decease, ฟักแฟงแตงกวา, ปัสสาวะ, deep-seated, nonesuch, stanniferous, throaty, Lord High Constable, scrummage, พระรัตนตรัย, P.M., close at his heels, ascribe, คติธรรม, wrench, casuistic, Hiroshima, promissory note, curry leaf tree, heir-at-law, letterhead, mesalliance, พิมพ์สำเนา, carol, กระวนกระวาย, undercurrent, granule, forget-me-not, ู่เหี่ยว, ตับ, chevron, adult education, Jezebel, anaesthetic, grouse, Temple of Dawn, firing line, กว้างขวาง, savings bank,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์