บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
group marriage, พิพักพิพ่วน, ทอดตา, morning, lacerate, old, producer, หลวมตัว, ลัทธิ, กำพล, ticker-tape reception, finishing school, หัวออก, bastion, scrap heap, กิริยาซุ่มซ่าม, magnetite, pax vobis, freakish, คำเชิญ, soundproof, ถาม, ประมวล, F.B.I., quayside, stay-at-home, กระตุ้งกระติ้ง, ทักทาย, บันได, evident, สุดเอื้อม, dock, ปวดท้อง, กะรัต, break in, lambently, ผิดใจ, รับประกัน, swum, ขวยแก่ใจ , viscount, รียงความ, misogamy, battling, mixer, M.R.C.V.S., Canada balsam, nimbly, เหนียว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์