บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
แล, State Department, กวีนิพนธ์, ราชทูต, astoundingly, granule, จีบ, ป้าน, Wardour Street English, package deal, ถิ่น, passive, caretaker, เห็นแก่ได้, ปลากรอบห้าไม้, fingerling, ชะง้ำ, dude ranch, hon., sanguine, ุ่นระเบิด, petard, ช้าง, ตอบแทน, out of his mind, เปลี่ยนศักราชใหม่, redound, ทิพยจักษุ, ข้างนอก, Labor Party, earmark, สารถี, engaging, tipcar, giantess, เอกเขนก, attenuate, ยุวกสิกร, a-, sable, Mach number, cosy, carnival time, stagemanage, muffin, hoe, ล้าหาญ, whinchat, Tyrolienne,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์