บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - notice board

notice board
1. กระดานป้ายติดประกาศ
คำศัพท์แนะนำ
languor, adventitious, broad gage, decor, reed babbler, ชวนหัว, ไพล, each other, capitalism, ลาดตระเวน, hang out against, ขด, viol, wedding cake, death damp, drat, ผลิ, คล้าย, หางเปีย, Phoebus, อุทยานสโมสร, the fork of a river, คำปราศรัย, F.G.S., paillasse, treadle machine, ตัวเสนียด, สิ่งที่ควรและไม่ควร, license plate, disarranged, พาณิช, ต่ำ, pick bones, supermen, pidgin English, อัคคีภัย, ค่าง, strikingly, upwards, moonlit, pleasantry, ตลาด, เกลียดกลัว, man of straw, intrude, headstrong, house-agent, cave, indolence,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์