บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - nincompoop

nincompoop (นีน-ค็อมพูพ) n.
1. คนโง่, คนเซ่อ, คนไม่รู้จักความสนุกสนาน, คนไม่รู้จักผู้หญิง, กระเทย
คำศัพท์แนะนำ
hast, swig, ขอน, indicator, she, tortoise, ใบเบิก, dissuasion, -trix, แนว, leadman, รำพาย, formalin, ูหนังสือ, orientalist, charlatan, shrimp, fiftieth, พระหนุ, ฝ่, roulette, dove, ขับ, ก่ง, แช่ง, uncontrollable, roundabout way, laissez-faire, Act of Parliament, pithy, townee, expeditiously, ำเป็น, พัศดี, subcommittee, con, take up, ไส, as gentle as a dove, piratically, soapbox orator, มหิมา, contrasty, หย่อนอารมณ์, turbo-propeller, tremendous, ักหน้า, ปวดอุจจาระ, sprawl,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์