บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - nest of drawers

nest of drawers
1. ตู้มีลิ้นชัก
คำศัพท์แนะนำ
base-line, พิกล, คันสูบ, oblong, carrot, ผาสุก, the rolls, ู้อาสาสมัคร, unemployable, mechanized, ไม่เป็นอะไรมิได้, telegram, entice, exhilaration, self-governing, march time, สับปะรด, inns, farm, brutally, seam, newspaper coup, untraveled, umbrae, loach, begging bowl, เถ้าแก่, ชาลา, พึมพำ, floating house, พากัน, trousseau, กระชดกระช้อย, หางว่าว, unbrotherly, friction drive, clave, ตกมัน, ยิงไม่ออกแทงไม่เข้า, อากาศ, spoon, hereupon, placket, magnetic, supervisory, ันธบัตร, quasi-, fool's cap, ข่อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์