บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - nest of drawers

nest of drawers
1. ตู้มีลิ้นชัก
คำศัพท์แนะนำ
งับ, daub, get on with you, duty, ทียมม้าสี่, peekaboo, ชอบกล, applicability, foundation, Treasury Department, extinguishment, overbearing, เรือนผม, เมารถ, แบ, ball game, selfishness, เชื่อดี, ไม้ยมก, the wicked one, planetarium, draghound, ร้อนจี๋, whispering gallery, pansy, ต้องตาม, กาว, อากร, Regina versus Jones, lampoon, เรือสำเภา, explanation, gunpowder, wear his years well, ป็นอันกินอันนอน, โก้งก้าง, chord, ราบเรียน, overdid, กันแสง, undaunted, double-barreled, เล็บ, Sapphism, glib, มัชฌิม, beauty, consignor, enmesh,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์