บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - nest of drawers

nest of drawers
1. ตู้มีลิ้นชัก
คำศัพท์แนะนำ
complimentary, Excellency, เปล่าประโยชน์, ดาษดา, strychnin, เด็ดดวง, defecation, Virgil, nurture, thirst, mincemeat, ข้ออ้อย, กำหนด, buff, le, tyke, eardrob, devastation, bush fire, พฤกษชาติ, million, cautionary, output transformer, brilliant, disjoint, พระบรมอัฐิ, epigrammatic, a fourth, public international law, fail-proof, peach-colored, ห่อเหี่ยว, hairy, ยืนยัน, คุณ, จำแนก, hope box, Pax Britannica, ทักทาย, beauty spot, หีนชาติ, nib, duty-free, stencil, ข้อบังคับ, หูตาสว่าง, baker, unmixed, didactic poem,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์