บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - nest of drawers

nest of drawers
1. ตู้มีลิ้นชัก
คำศัพท์แนะนำ
aside from, silver-fish, ภารติดพัน, สินค้าต้องห้าม, incredulous, ต้ม, luxuriance, gearshift, กุน, Etrurian, เนิ่น, dear me!, formidableness, unctuousness, velvet glove, prow, Rule Britannia, flirt, absolute, hydraulic mining, ผู้กำกับ, go to show, skiff, ทอดสายตา, D/A, hilliness, สวมเครื่องแต่งตัว, get me guessing, Song sparrow, Othello, diplomacy, peat bog, learnedly, pensively, กระโจน, ค่ารถ, tenacious, ฉอด ๆ, กระหาย, thickwitted, Venetian blind, have half an eye on, สูบ, o'clock, bloody, พัฒนาสถาพร, ความรับผิดชอบอันหนัก, นัว, มะกล่ำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์