บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - nest of drawers

nest of drawers
1. ตู้มีลิ้นชัก
คำศัพท์แนะนำ
rarity, seignoral, unskilled, Carmelite, ซับใน, at peace, โรง, play the fool, Royal standard, play at sight, น้ำขลุกขลิก, windbag, สินค้าเข้า, rushlight, สิ้นปราณ, ฟื้นดิน, pure mathematics, ค่ะ, interior, polonaise, season ticket, นานา, grossness, ลังเล, helium, whipcord, porker, traveler, deter, บทเรียน, นเรศวร, ระนาด, rock, on the hither side of, เหลือหลาย, ด้วง, น้ำย่อย, pepsine, auditorium, D flat, playfully, ผ้าประดอง, ูงตระหง่าน, braze, North Sea, festivity, สลักสำคัญ, set his mind on, sweetheart,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์