บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - nest of drawers

nest of drawers
1. ตู้มีลิ้นชัก
คำศัพท์แนะนำ
ลอยกระทง, พรหมบุตร, flight lieutenant, distasteful, somewhat, usurpation, terrific, honourably, Iranian, wanly, done to a turn, as such, rigid, perturb, entreaty, shoulder loop, protracted, adjectival, ยู่มือ, license plate, เสียสัตย์, open verdict, marksmanship, หนาว, คลื่อนไหว, ปัยยิกา, วนแจ, ยุ่บยั่บ, high, ลูกประสม, hey presto, doublet, mudlark, วิลาด, ช่วง, ี้ฟ้า, versatility, ต่อยหอย, ้ำแล้วย้ำเล่า , navigator, -ness, ผู้สำเร็จโทษ, ป๋ไป๋, จังหัน, มอซอ, ถากถาง, kitten, เจียมตัว, humorous,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์