บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - needlework

needlework
1. งานเย็บปักถักร้อย
คำศัพท์แนะนำ
ice wool, กระทรวงยุติธรรม, tearing, ซักถาม, undiluted, หลุม ๆ บ่อ ๆ, real estate, ขายหน้าขายตา, recap, selfless, type metal, นาค, โตขึ้น, ovum, near his heart, กระฉอก, man of letters, มใจ, Arthuria, cut wisdom teeth, youthfulness, intricate, Ind, shipping agent, Mme., interlocutor, แหยง, pneumatic, noncom, คุณไม่ไปรึ, ดุสิตมหาปราสาท, รวมพวก, เป็นตายเท่ากัน, งูสายม่านพระอินทร์, for preference, ลามก, charismatic, ลูกเต็นนิส, hanging-committee, beginning, cessation, call in question, instillation, มนุษยธรรม, jut, exchequer, สะคราญ, petrify, เจ็บแค้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์