บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - naval holiday

naval holiday
1. การเลิกสร้างเรือรบแข่งขันกันชั่วคราว
คำศัพท์แนะนำ
wipe, Bachelor flat, เม้ม, Blarney Stone, hunting knife, improvise, blood wort, เตย, lace, overflow pipe, crass, ดือดแค้น, redden, driest, เครื่องโขลก, Sakyamuni, goofy, นานไปภายภาคหน้า, แพละโลม, soup kitchen, กอลฟ, เหล่านั้น, false position, บริคณห์สนธิ, กระบอกตา, ประถม, pre-, peacock flower, ขุนเขา, mountain, หลานชาาย, inflated, Pyrrhic, เขาโง่ออกจะตายไป, virtuously, Brummell, Beau, -wood, dissident, Your obedient servant, mercenary, Gaul, คว้างคว้าง, martini cocktail, oyster, navy blue, revision, come to an end, bracing, fashion plate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์