บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - naval holiday

naval holiday
1. การเลิกสร้างเรือรบแข่งขันกันชั่วคราว
คำศัพท์แนะนำ
อีลุกขลุกขลุ่ย, roadway, งูปี่แก้ว, Labor Day, purdah, -er, at a snail's pace, สำนักนายกรัฐมนตรี, council, ทัศนาจร, rhyming dictionary, เบื้อ, marl, hepta-, คึก, go without, au grand serieux, thesis, อลงกต, dig up the hatchet, appurtenance, ฐาน, flitch, เก๊, exposed, Ottawa, durst, เถ้าแก่, Saxon, สมัยต่อไป, คลื่นเหียน, ห่านตัวเมีย, running fight, yean, rived, borderline, กร่าง, Alaska, เสวยราชสมบัติ, helter-skelter, เดินไป, rage, consigner, มณฑา, defendant, backhanded, ตอบ, petit pain, whitish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์