บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - naval holiday

naval holiday
1. การเลิกสร้างเรือรบแข่งขันกันชั่วคราว
คำศัพท์แนะนำ
โล่งเตียน, แผล, pennyweight, tenability, contrarily, แค่นรับคำ, binder, เขาลือกันว่า, serviette, sobriety, spring fever, chrome yellow, hackly, Horse Guards, สันดาน, ขอบŽ, F.M., whence, reference mark, diner, ชมรม, forswear, หุ้มแพร, cut and run, priggish, tactless, ห้ามล้อ, undersoil, raisin, fortunate, ฮ้อ, law, ิบหาย, private boarding-house, polysyllable, บุรี, แอ่ว, palmaceous, purplish, ยุ, เป็นทนายให้, conscience, หย่อนใจ, dime, เล่นตา, last but one, exculpation, เข้าข้อ, spittle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์