บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - napped

napped (แน็พท) adj.
1. มีขน
คำศัพท์แนะนำ
รัฐบาลจะพิจารณาความเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง, specialization, stature, enthralment, come to grips, personal management, แขวนนวม, defend, lockhouse, pleasurably, แหบ, หาอาหาร, profanity, die, ไข่หวาน, Turkestan, trunk call, Victoria and Albert, จารชน, programing, นายเงิน, Criminal Investigation Department, forma pauperis, เผยแพร่, ดลบันดาล, กระดังงาจีน, conception, สภาผู้แทนราษฎร, Burns, romanticism, remnant, ไปมา, จับยี่กี, the Three Estates of the Realm, House of Windsor, undesirable, blonde, reverse, บญจเพส, self-, Swiss German, all-sufficing, -graphical, ก่ำ, topi, ไกล่, ระแทกกระทั้น, in ballast, warped,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์