บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - napped

napped (แน็พท) adj.
1. มีขน
คำศัพท์แนะนำ
physically, amniotic fluid, seam, consortium, lie detector, conclave, กองทัพ, dirty linen, ไพชยนต์, rowdy, elliptic compasses, ข้อตกลง, electro-, เป่าแล่น, motel, กุญแจ, fibber, กังไส, Lent term, Automobile Association, brand, คันหาม, benevolently, in session, limitless, stand off, put, break loose, fictitiously, latch, foetus, unabetted, หลักกฎหมาย, tone arm, chirp, รื้อ, ดื่มอวยพร, หนาม, อื้อฉาว, นิเทศ, report stage, pathological, คำนาม, ฟังความผิด, hex, reverently, air cargo, wormcast, ึงคะนึง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์