บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - multigrade

multigrade (มัลทิกเรด-) adj.
1. หลายขั้น
2. (น้ำมัน) ที่มีความหนาเท่ากันไม่ว่าร้อนหรือเย็น
คำศัพท์แนะนำ
กรมอุตุนิยมวิทยา, constricted, ลประโยชน์, seignior, Church Militant, Persia, กาลิทัส, groggy, whilst, สงครามปลดแอก, what's what, pyrite, transept, blackleg, ผู้ครองเรือน, gelignite, หด, และเล็ม, นา, yoga, abdominal, discrepant, slink butcher, unaltered, บั้น, น้ำค้าง, garden truck, informer, สงครามเย็น, heathendom, ผู้ดีแปดสาแหรก, harbour, อ้อมแอ้ม, overtrain, ิด, mental arithmetic, flutist, ซองหาง, academy, benefit of the doubt, spriness, สำแลง, ขอประทานเสนอ, high, Welsh terrier, booby trap, rep, ล่องใจ, ล้ว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์