บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - multigrade

multigrade (มัลทิกเรด-) adj.
1. หลายขั้น
2. (น้ำมัน) ที่มีความหนาเท่ากันไม่ว่าร้อนหรือเย็น
คำศัพท์แนะนำ
anesthetic, dentifrice, softly, sweet apple, Sullivan, busby, มันสมอง, triplicate, axle ratio, millet, stern on, incident, ขี้อวด, อ้าย, doomsday, อย่าต่อสู้กับโชคชะตาของคุณเลย, collotype, มโกรก, ผงธุลี, viscountess, ผ้าซิ่น, au courant, นางกำนัล, pep, ข่มหมู, ประสีประสา, palm off, ตึงตัง, flatbed press, เนืองนิจ, force pump, มหาสงกรานต์, wax, egg-cup, socialistic, กลางทาง, sensibility, weightily, nightmare, border stone, perfection, racket, unhandy, Inns of Chancery, productively, Worcester sauce, swiftness, Sumatra, เหนี่ยง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์