บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - multigrade

multigrade (มัลทิกเรด-) adj.
1. หลายขั้น
2. (น้ำมัน) ที่มีความหนาเท่ากันไม่ว่าร้อนหรือเย็น
คำศัพท์แนะนำ
เผ็ด, industrial, prenatal, cedar, Peru, Chairman of Committee, -ship, สะพัด, rating, descriptive botany, Ajaccio, post-free, byroad, เสื่อมค่า, physical education, ปริณายก, discount broker, indispensable, matins, stenog, ราชสมบัติ, wine palm, not a few, gamut of crimes, าดเนื้อฟาดตัว, clipper, Tower of London, society journal, ตรวน, courtier, five-year plan, mock up, ไปทาง, assess, dithery, ผอง, lusciousness, borneol, manager of operations, frantically, plasma, ประทัง, congratulation, puddle, sham, น้ำมันมะพร้าว, animality, เวชภัณฑ์, venturesomeness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์