บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - multigrade

multigrade (มัลทิกเรด-) adj.
1. หลายขั้น
2. (น้ำมัน) ที่มีความหนาเท่ากันไม่ว่าร้อนหรือเย็น
คำศัพท์แนะนำ
entity, piercing, ผ้าพับไว้, out of luck, ทุเรียนกวน, categorical, จ้ำ, แวะ, ืดยาว, ิ้งระเบิด, adhesive plaster, ทันที, piteousness, redundant, gas, พิศวาส, stadia, French cap, jointer, distress gun, cherubic, จังหัน, ฟอด, ไฮโดรเจน, silver bromide, ยี้, unwind, ตีเกราะเคาะไม้, moroseness, cabby, Anglo-Saxondom, ไข้, disassociate, weather forecast, ท่อ, โรงจำนำ, misguide, Pulitzer, uni-, caricature plant, ยี่ภู่, พรึง, froze, Reign of Terror, amelioration, umpteen, ตุ๊กตุ๋ย, soul-destroying, dancer,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์