บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - multigrade

multigrade (มัลทิกเรด-) adj.
1. หลายขั้น
2. (น้ำมัน) ที่มีความหนาเท่ากันไม่ว่าร้อนหรือเย็น
คำศัพท์แนะนำ
utterly, alluvium, ิ้นหมา, logarithm, vita-, interrogation, ประตูออก, make bold to say, Serene Highness, cantharis, mass meeting, one-fortieth, walrus, douse, blemish, know by name, quintuple, หินทราย, putted, นอนใจ, phosgene, stock account, get back my own, department store, castigate, earlier, อักษรศาสตรบัณฑิต, forebear, สำนึก, Victoria Falls, accolade, คุมขัง, telephone exchange, hovercraft, viva voce, ุ้มท้อง, caressing, hasty, capital levy, ศาสนาพราหมณ์, ุรุษสรรพนามที่สอง, ray, wreck, ค่าง, line drawing, stint, ungracious, watershed, automatic watch,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์