บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - multigrade

multigrade (มัลทิกเรด-) adj.
1. หลายขั้น
2. (น้ำมัน) ที่มีความหนาเท่ากันไม่ว่าร้อนหรือเย็น
คำศัพท์แนะนำ
hold good (true), optical illusion, curse, unchristian, acquit, Corn Laws, munificence, sea-lane, bitten, เรือกลไฟ, platelayer, กรรม, แข่งขัน, five, enunciator, -sighted, ปาฎิหาริย์, Land of the Free, mole cricket, belting, well-being, เอเชียนเกมส์, folded dipole, เช็ด, worshipful, miminy-piminy, let in, The Lamb of God, betroth, เลิกรา, unturned, rival, affined, กันไกร, uitlander, พอประมาณ, Amoy, ludicrous, ศาลา, particoloured, impending, hang back (off), เขื่อนชัยนาท, Christmas day, อิสัตรี, telegraph editor, ความสัตย์จริง, ล่อล่วง, chariness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์