บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mot juste

mot juste (โม ฉืซท) n.
1. ถ้อยคำอันเหมาะเจาะ
คำศัพท์แนะนำ
M.F.H., กรมการขนส่ง, kangaroo closure, ทุรชาติ, dilapidation, แยกย้ายกันไป, บรรลัย, ไม่เคย, anonymity, wee folk, ดหู่, ล่อกแล่ก, alarmist, issue, กองไฟ, tin pool, shirtings, turnstile, dyspepsia, midriff, punitive, Goliath, unlearned, ungainly, shoemaker, structural engineering, round peg in a square hole, incinerator, assign, kickdown, ขันแข่ง, ุกคืนทุกวัน, งับ, slaveholder, bacco, malaise, โยคี, กาเมสุมิจฉาจาร, purveyor, shear stress, เปลี้ย, บุรี, scriptural, เหือดแห้ง, gantlet, พึงประสงค์, common carrier, พรรดึก, counsel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์