บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mot juste

mot juste (โม ฉืซท) n.
1. ถ้อยคำอันเหมาะเจาะ
คำศัพท์แนะนำ
coronary thrombosis, slump, guardedly, biographical, jeweled, กระสอบ, transcend, thievishness, segregationist, impoverish, rutted, amorous, star cloud, บทเฉพาะกาล, -wheeled, collision, Young Men's Christian Association, sanitary towel, euphonious, ex-King, big-bellied, imperium, chevron, Emerald Buddha, เคยชิน, หมู, unpromising, reliableness, roster, harvest fish, อกภริยา, acceleration, fluorite, ultramodern, uncertainness, Publicity Bureau, ผิดประเวณี, aqua, unlearnt, โยกย้าย, กล่าวแกล้ง, roast beef and Yorkshire pudding, จังไร, arsenate, dictum, therein, tigrish, กระทุ้งกระทบ, เลศนัย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์