บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mot juste

mot juste (โม ฉืซท) n.
1. ถ้อยคำอันเหมาะเจาะ
คำศัพท์แนะนำ
telephone handset, Chaucer, ภาคเสธ, confident, teach your grandmother to suck eggs, องคาพยพ, คณะอักษรศาสตร์, aqua regia, carriage forward, กระดูกปลายแขนใน, extracosmical, ม่เป็นอะไร, open-minded, purposeful, brought, pomelo, disadvantageously, unscrew, minority, นายพราน, divining rod, overfull, cabalist, จบบริบูรณ์, desolateness, unavoidable, festive, หยิบโหย่ง, well-being, tyrannize, lliad, flexure, สิบหก, glomerated, rectory, assist, โสดาบัน, เพราะดังนี้, ขั้น, เปลือกไข่, cross-question, พลั่ว, ปลายสะพาน, พวงทอง, devastate, house-maid, detached, incongruous, call forth,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์