บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - monopolist

monopolist (โมะนอพ-โอะลิซท) n.
1. ผู้ถือเอกสิทธิ, ผู้นิยมการใช้เอกสิทธิ
คำศัพท์แนะนำ
every where, suasive, unwell, Erse, ากเรือ, กร, relict, สินค้าเข้า, teleprinter, ใบขนุน, เท้ายายม่อม, rockery, hooves, tundra, กินบุรุษ, Great Barrier Reef, -worn, troll, ทัณฑวิทยา, laser, พรรคนาวิกโยธิน, adjustable wrench, swain, influence, วิชาช่าง, คันส่ง, throttle down, ปัวเปีย, พร้อมมูล, greedily, assort, there's, อากร, ฉันกินเผื่อเธอด้วย, papaya, มะรุมมะตุ้ม, cyst, ท่าเดียว, for nothing, cemetery, hybrid, limitation, monitor lizard, Fort Knox, บั้นปลาย, Kant, stainless, radius, Lancelot,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์