บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - monopolist

monopolist (โมะนอพ-โอะลิซท) n.
1. ผู้ถือเอกสิทธิ, ผู้นิยมการใช้เอกสิทธิ
คำศัพท์แนะนำ
mendicity, polyandrist, editor, sageness, continental, melodramatic, thralldom, คุณได้ยินผมหรือเปล่า, ก่อนสมัย, precocity, แกว, insurrectionist, double-decker, กระเชียง, tangle, disinter, เบิกเรือ, กัน, ร้านอาหาร, กิน, ุ่นหมอง, blue moon, small-town, ไส้เดือน, impatiently, Swiss French, จุติ, gear up, นักขัต, not a patch on, battalion, squaw, ใกล้ฝั่ง, Bermuda grass, chandelier, เฆี่ยน, ยียวน, sabbath, nether world, แยบคาย, quadratics, ลำแขน, -crat, slenderness, ingoal, whoop, วุบ, dung beetle, disclaim,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์