บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - monopolist

monopolist (โมะนอพ-โอะลิซท) n.
1. ผู้ถือเอกสิทธิ, ผู้นิยมการใช้เอกสิทธิ
คำศัพท์แนะนำ
ั่งสอบไล่, กี่, wherry, square, lay open, ขัดแย้ง, nebulosity, cheerlessness, มะกา, city company, skew, kingpin, furl, species, ทุกตรอกทุกซอก, oxheart apple, อหังการ, -spoken, นรก, ชายโครง, เทิ่ง, Hebrew-wise, bey, bundle, The Taming of the Shrew, งานลีลาศ, psychics, heretic, torch, กระดิกนิ้ว, pervasive, ูหนังสือ, จอม, สหรัฐอเมริกา, M.R.C.P., นักหนา, Haarlem, วามประสงค์, จตุสดมภ์, yearbook, Homeric laughter, ลาก, violent, vituperatively, Caltech, hang out against, desolate, envious, สามเณรี,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์