บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - monopolist

monopolist (โมะนอพ-โอะลิซท) n.
1. ผู้ถือเอกสิทธิ, ผู้นิยมการใช้เอกสิทธิ
คำศัพท์แนะนำ
says you, capillary tube, gentlemen, educateinstruct, thunderer, assumed name, tickled, ตรึกตรอง, koku, ไม่เคยรู้จักสบู่, โฮกฮาก, แม่แปรก, manioc, elfin, ad infinitum, ปฎิปทา, apricot, แพ้, validate, troubadour, leavings, turner, in the face of day, offensively, replenishment, French bread, groove, know-how, โก้งก้าง, Treaty of London, ร่อแร่, ท้, โทรเลข, photomicrograph, quadrilateral, ท้าย, ธรรมจรรยา, arrant, grass snake, Pitman, Sir lsaac, look up to, ป้อยอ, birthmark, จำนง, ี้, ดัก, mat, religiously, วิรัช,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์