บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - monopolist

monopolist (โมะนอพ-โอะลิซท) n.
1. ผู้ถือเอกสิทธิ, ผู้นิยมการใช้เอกสิทธิ
คำศัพท์แนะนำ
astonishment, laundress, วันหยุดราชการ, ต่ำ, mean time, bilious symptoms, กำลังฉุดลาก, แค่, five-petaled, ต่อย, ragamuffin, encyclopaedist, ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท, fetch, onyx, castanets, cupola, sheeted dead, ตราชูแห่งอำนาจ, proto-Malay, pontoon bridge, these days, gestation, แผ่ว, medieval, ทันต์, กล้วยเผา, insensate, จุน, education, ทาสปัญญา, cleanliness, หลุม ๆ บ่อ ๆ, Hugo, กระต้วมกระเตี้ยม, ประจักษ์พยาน, inflammableness, ละครแก้ผ้า, upheaval, rage, Mikimoto, กรมการค้าภายใน, perspectively, window gardening, favourable, ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ, ใกล้, โฉมเฉลา, รุ่มร่าม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์