บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - monopolist

monopolist (โมะนอพ-โอะลิซท) n.
1. ผู้ถือเอกสิทธิ, ผู้นิยมการใช้เอกสิทธิ
คำศัพท์แนะนำ
วินาที, ยา, reticular, Syrian, up-to dateness, befell, ตัวยึกยือ, belatedness, Russ, reallytruly, ใครกล้าก็เข้ามา, fcp., plumpness, ศอกเข่า, desertion, ือสา, ad hoc, intolerant, โปะ, Harley Street, ชมด, เต่าทอง, -es, แส้ม้า, ปะเหลาะ, pantry, Diesel, ชื้น, photomicrograph, ไม้สอย, drove, abate, intimidation, complementary, bordeaux mixture, households, เจ้าถ้อยหมอความ, volatile, dauphin, เกกมะเหรก, วารสารศาสตร์, เบื่อหน่าย, sweetness, ปริมาตร, intrench, ถาง, เจียม, ข้อเปรียบเทียบ, โดยสาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์