บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - monopolist

monopolist (โมะนอพ-โอะลิซท) n.
1. ผู้ถือเอกสิทธิ, ผู้นิยมการใช้เอกสิทธิ
คำศัพท์แนะนำ
tie, มูนดิน, axle ratio, ดั้นเมฆ, inoperative, hyper-, histrionic, sacrilegious, บ้าจี้, ลักปิดลักเปิด, preeminently, scandalous, squaw, อายุรศาสตร์, pressurize, trustingly, ลาภ, ประกาศ, queue, Siva, serration, socks, top-rung, B.A., locomotion, รูปพรรณสัณฐาน; jewellery,ornaments, supposed, ร่วมทาง, ยุติ, scratch race, round the clock, thereupon, แก่กล้า, paddle steamer, unconcerned, unidentified, สุขวิทยา, งอแง, B battery, spryness, พรรณนา, debilitate, flashbulb, hang, rapacious, Channel ports, crag, Macao, คุมแค้น,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์