บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
prostitution, strategically, สียเปรียบ, constriction, crackle, lest, กี่มากน้อย, pea jacket, artillery train, the Bard of Avon, hyposulphite of soda, impression, luminously, undreamt of, fox-trot, investigate, ตี, Ethiopian, rotundly, บุหรี่สิบมวน, henchmen, ไก่แก่แม่ปลาช่อน, ลากจูง, coral red, ัวประกัน, deliverer, stage rights, Agency for International Development, criminate, ฝักมะขาม, coating, get the sack, purse, ธุ, ครำ, ขวา, โพธิ์, สังฆาธิเสส, ทำลาย, dressmaker, แปร, success, แสง, gull wings, aerothermodynamics, เอวบางร่างน้อย, sawbones, Marie Antoinette, worker,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์