บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
creature, ลูกป่า, -isation, ได้แก่, realization, สยาม, bondswoman, whity, เยี่ยม, devout, instantaneousness, volute, betrayal, เครื่องนุ่งห่ม, B.Mus., วามประสงค์, กรุ่นไปด้วยความไม่พอใจ, mummified, ่อหนู, สุมทุม, ground crew, Wren, Christopher, เงียบหงอย, สาสนา, microphone, นาวิกสภา, port, ประสาท, savage, วิมาน, chubby, pilot-house, ฝีมือ, มะเกลือ, Saint Gotthard, คุณคนไหน, signal box, จะงอย, จูงใจ, ล็ดลอด, felony, กณิการ์, radar, inboard, ักพา, แหวนแต่งงาน, tortuousness, curricula, Tess of the D'Urbervilles,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์