บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
มัครใจ, definition, rontgenologist, สบง, วาววาม , ตรรกวิทยา, สะทกสะท้าน, salubrious, escape artist, qualified, laterite, lose, fashiom, สาแหรก, billiards, อดีตกาล, neutralization, mature, ยั่วยวน, objectification, messenger, drawn, Western Roman Empire, สวนสัตว์, photometer, gooseberry, rhubarb, customs tariff, ลูกรัง, กัปตัน, เลียน, หมด, crowd, fat-face type, gentleman, ปลัดกรม, office, บัญชา, ประเทียบ, เศษสิบ, casual, neoplastic, Dyak, ชวนชื่น, first night, impotency, civil servant, สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, represented,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์