บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
party, sidetrack, โวหาร, of record, beginning, in the fullness of his heart, rag, แม่งาน, if you please, กล้าม, อีโต้, sweetening, crystallize, griffin, hobbyhorse, coyly, complimentary, engagement ring, Arabian Nights, สืบสวน, โหลงเหลง, ประหม่า, เขาดงเหล็ก, far and away, make ready, Food poisoning, bean curd, affluent, trifing, ล่าทัพ, dauphinbess, สะเดา, All's Well That Ends Well, undecipherable, hyposulphite of soda, entertainingly, คำอุทาน, Haarlem, ลูกแฝด, colored, disarm, พระกาฬ, send down, graciousness, talent, Latvian, abacus, ไส้ตะเกียง, หิรัญ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์