บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
cut it, take it easy, คุณานุคุณ, graze, stew, effrontery, locksman, ท้องกาง, hair, grocery, good, ข้อโต้แย้ง, ตงฉิน, ionize, clog, civilized, lay preacher, people, disjunctive, คำปอย, ศากยมุนี, ดาวพระเกตุ, Indian lilac, ขาวจั๊วะ, litmus paper, ไม่ยัก, ankle, cress, substantiation, เร่าร้อนอุร, palsy, ชะโงก, horrid, impinging, J.P., Terpsichore, trading stamp, คุณอนันต์โทษมหันต์, goose pimples, คลาย, banality, กำธร, ขนมปังปิ้ง, heredity, round hand, concordat, supervisory, crystallize, outset,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์