บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
chessboard, test-ban treaty, ผู้อุปถัมภ์, ผุด, sanity, mourning envelope, emblematize, back-breaker, exclamation, crankshaft, nihilism, denouement, เฉาะ, tooth and nail, groundlessly, จ.ว., จรรยาบรรณ, ethyl, แม่พิมพ์, Aberdonian, กม., กิตติศัพท์, beastly, charitableness, clime, ปากโป้ง, รัชทายาท, festal, เรียงราย, circumstance, psalm, bad conscience, signora, หัวน้ำลง, stallage, dead tired, sting, ออกร้าน, Angora, สาธิต, S.E.C., crackjaw, เขาสะบาป, molecule, mint, sweatshop, on the line, robot bomb, gurgle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์