บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
จาป, dourly, เสียตัว, งาแซง, statute law, five o'clock, I, proper fraction, flesh, สชาติ, memorandum of association, towage, angina pectoris, obligatory, lip language, cloths, harrier, triple first, bribery, กยอด, acoustic, raft, extremely, กระเพรา, กระจายข่าว, quip, ซักไซ้, ฝึกหัด, trencher, grime, จำปา, แอด, อภิวันท์, ไก่นา, มีดเหน็บ, สายระโยง, screw, โดยปรกติ, อัญชลี, อำนาจ, สีกากี, inspect, mineral waters, window, elfish, tapper, ผู้ริเริ่ม, เจ้ากะเหรี่ยง, Windsor,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์