บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
better part, กา, fabled, take the law into his own hands, rebelliously, procreation, redeploy, optometrist, organize, ผัดเจ้าล่อ , บิตุรงค์, examinee, Polo, Marco, บังแดด, instantaneity, ลำเจียก, ลำเอียง, Twelfth Night, เลียน, volcano, eaglet, Saint Helena, one-way street, พรรคก้าวหน้า, sanctification, stearin, บก, รับประทาน, origin, egoistically, ineptness, เจริญตา เจริญใจ, านตา, townee, currency, beloved, lithographical, halves, fit, ลูกทอย, ่อนเร้น, demesne, open-door, หมูหัน, imitativeness, mail, communicable, เจ้ากรมเกียกกาย, เวลา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์