บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
วางก้าม, chopper, คลอนแคลน , propinquity, pillory, bombard, Dantean, crotchety, numbered, บัตรสนเท่ห์, ยศ, elbow line, spinning jenny, ูนหลัง, งวง, กระดานชัย, จ่าอากาศโท, Darby and Joan, bugger, กากบาท, detest, ยึกยือ, นิด, tariff reform, pyramid, listless, ฤดูใบไม้ผลิ, องร้าย, ฉบับพิมพ์, ฉิบหายวายป่วง, หมดจด, ลุ่ม ๆ ดอน ๆ, common carrier, ปูม, hiding, turn a deaf ear to, directorial, คลื่อนไหว, ช่างประจบ, mass mind, เศษสามส่วนห้า, มันเทศ, rustic, ดีฉันเห็นจะไม่ไปละ, swept-back wings, วนเร, shadow skirt, chip of the old block, sob stuff,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์