บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
whale, ตันคอหอย, แว้, apothecary, แตกพรรค, approachable, alsoran, ริม, crabbed, empirical, elegantly, loess, ัวซวย, จ้อกแจ้ก, woodwind, จ้อย, Fascism, puzzlement, regularize, คิมหันตฤดู, bastard file, ชุลมุน, อภิลักขิตสมัย, polugynous, raft, ปึ๋ง, forefoot, validly, belatedness, worked out, จอมทัพ, Jericho, Great Unknown, shire horse, forswear, uproariously, shadow skirt, salt pan, a wad of notes, เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า , vapor lock, เหลียวหลัง, ถาม, แผน, ักแรม, ไซบีเรีย, in as much as, Ferris wheel, พระพุทธศาสนา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์