บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
banyan, vulnerableness, naughtily, howl, ฝาหอย, โซม, necklet, fearful, rocker, envisage, ฟ่อน, love knot, the Weald, abstractedly, sparking plug, galaxy, fortuitously, rattlebrained, ไส้กิ่ว, privileged communication, incompetent, pound net, liberal education, disloyalty, horse-power, หฤหรรษ์, ศาลาประชาคม, จำกัด, สิว, impregnability, isothermal, hurricane, extemporaneous, เสาวคนธ์, convertible coupe, abate, studious, seating, vinegary, needle-sharp, reinforcement, angelus, shipbuilding, ฉบัง, whate'er, -ish, gala, เชื้อ, workhouse,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์