บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
เลิก, wast, dyne, decolletage, footloose, lap dissolve, บางขวาง, B.Th.U., ตกแต่ง, cess, แก้ขวย, ถากถาง, wake, ensnare, Wycliffe, John, shogunate, เดินเท้า, slick magazine, ซักŠ, กระจ้อน, leant, individualism, หญ้านวลน้อย, angle of reflection, riband, ละครแก้ผ้า, จักรกฤษณ์, diamond dust, satin paper, ทำงานด้วยกันกับเขา, หาค่ามิได้, ลอย, ประโมง, พัน, Harlem, กระบอกเกลียว, ะอย่างหยาบ ๆ, Athens, high-pressure, stock-holder, บ่งสันปันส่วน, imposing, เครื่องใน, โฉมฉาย, ทะลุ, ่มเงา, Iraqi, strike out a line for myself, clipping,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์