บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - moduli

moduli (มอจ-อิวไล) p.
1. เกณฑ์คูณที่ใช้ในวิชาคำนวณ
คำศัพท์แนะนำ
oilpaper, สีสวาด, สาธารณ์, 'copter, guileful, จับกัง, ห้ามปราม, A.W.G., all legs, disingenuously, ถนัด, evidence, intently, asperity of temper, wear plate, refract, millennial, open-minded, predicative adjective, นับประสา, illustrioussplendid, imperiously, picturesquely, wave, กันแสง, dividend warrant, growth, กระยิ้มกระย่อง, แนวทาง, สุขภาพ, บุรุษสรรพานาม, ช็อกกะแลต, off-color, entrepreneur, ปถมัง, incommode, scrummage, fanatic, Chinatown, bargain, แม่น, souvenir, slink, Mesopotamian, แมงดา, ะเพร่า, สุมทุม, traffic superintendent, ผิวขาว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์