บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
ติดราชการ, disturbance, hoity-toity, piracy, at stake, follower, opulent, ขานยาม, น้ำปัสสาวะ, กรองทอง, กระแบก, dogged, vicereine, เกลียด, สำคัญ, เช่า, ทางผ่าน, นายเวร, สหัวไป, กัณฑ์, กู่, ลมเบ่ง, เนืองนิจ, แมงคาเรือง, matron, จับชีพจร, -esque, thou, the Lake District, exchangeable, intervenei, อัตวินิบาตกรรม, obstruct, daringly, recluse, ใบ, incarcerate, -atile, Lizzie, click-clack, ไต้หวัน, unclouded, ฮานอย, ยาใจ, suctio fan, rear sight, wicket, จักขุ, besought,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์