บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
activation, อรุณรุ่ง, imaum, running fire, doss, ฉาง, beal, saloon deck, auction, uncomfortable, stadia, หัวต่อหัวเลี้ยว, legislation, อินทนนท์, purgative, dockage, strangely, มืดแปดด้าน, จำอวด, โมหาคติ, ผู้อำนวยการสร้าง, in the family way, exceptional, instantaneous, , formulate, manifestation, ถูกต้อง, เข็มเล่มเดียว, คหศาสตร์, หัวถอก, สัญญาณ, the denomination of plants, innkeeper, chief inspector, vociferation, comity, district, length-wise, machine, voluntaryism, หาค่าบ่มิได้, delusory, garter, Esperanto, นักท่องเที่ยว, แฉะแบะ , คือง, พนัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์