บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
หัวสั่นหัวคลอน, morass, แขวนคอ, kinematography, ลผาด ๆ, at the threshold of, breastwork, charger, tea table, wasteful, ฮังการี, fielder, canaille, derivative, หอกปลายปืน, unceremoniousness, outridden, Crimea, สวัสติกะ, ตะกร้อ, ไกลลิบลับ, Revised Version, wonder, ขยาย, increment, ethnologist, ลูกแล่ง, มหาสมุทรแอตแลนติก, splasher, inadequacy, proof spirit, ลิเก, spar, spirally, blouse, clear his throat, สีซอให้ควายฟัง, journalize, pugnacity, slumming, ตัดบท, fee, pipeful, โอ้โลม, ตระไน, vertebra, displeasing, ย่างว่า, หรี่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์