บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
คุณไม่ไปรึ, เดาสวด, mercenary, snowman, threadbare, เก้ง, whiting, เขยก, consult, Islam, girlish, my eyes, torture, สโมสรสันนิบาต, นางระบำ, กินลึก, ลับ ๆ ตื่น ๆ, doubler, บัตร, dissymmetry, ชะแง้, sylphlike, mime, oftentimes, 'is, obscurity, forethought, adhesive, duchess, guided missile, absent-minded, ปืนพก, กระแทก, ซิกซี้, preservation, Antarctic circle, Delhi, trundle, springtied, คดี, วาบแวบ, stabling, play fast and loose, despise, affectionate, ซองหาง, tubercular, antagonist, white lead,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์