บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
ก้อง, bicker, นภดล, เถียงไม่ขึ้น, ตกดึก, Federation of Malaysia, โผ, mysteriously, มะกา, preparative, barracuda, calorie, war-weary, inferable, constrained, mover, life work, Longchamp, small arms, notable, illustrate, เหล่, ดรรชนี, all the same, Viet Cong, gruel, flying fox, เปลวหมู, แผลงศร, imitatively, ลบเกลื่อนความผิด, success, off-color, วนเวียน, desultorily, ทะโลม, toe dance, golf club, accidental, ทายาท, handiness, small pox, lode, propitiousness, โกโรโกเต, hard water, vegetable, steal a march, bring down the house,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์