บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
vice-consul, -s, ready-to-wear, sticky, amplify, victual, temfold, absolutism, intrepidity, พร่ำ, เสียวซ่าน, polyglot, ringed, เยี่ยง, ประจง, โค้ง, กองทัพ, magnificent, ถนอมกล่อมเกลี้ยง, ภาคี, อาเป็นอารมณ์, คึก, governmental, delirium, บันได, ปอด, theosophist, stock model, dose, wet plate, pornography, ก้ม, bilimbi, teetotaller, กระจุก, waver, ทัศนาจร, babbittry, โอ้อวด, overland, at a loose end, coyish, goalkeeper, าศัย, doc, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, อัญรูป, single bow, chatty,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์