บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
garrison, อกรรมกริยา, จ่าปี่, andiron, ผู้ดูแล, รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน, บำเพ็ญ, หมันต์, องท้อง, inert, dahlia, nip, วิริยะ, ส่กลอน, วุ้ย, ฬส, อำนาจศาล, sinecure, คาดคะเน, unmethodical, ชะง่อน, indoors, republic, ถิ่นประเทศ, เรือแซ, marine glue, quake, instructively, carbon monoxide, in the act, ฝ่าเท้า, segment, aspiration, blown, trough of the sea, regret, elev'n, skip rope, hot dog, zambo, Ruskin, John, วงเวียน, Carthage, slate grey, flannels, inflame, Alaskan, อาญาศึก, เหตุและผล,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์