บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
pen-and-ink drawing, lat., cartilage, cerium, homeliness, genus, deck, ส่ง, เหม็นบูด, lose ground, concentration camp, สะบั้น, sultry, warningly, four-footed, abstruseness, torso, cob, น้ำนม, disease, record player, engender, accustom, คนที่เจ็ด, ฟี่, tooth enamel, quick lime, พลิก, Kuala Lumpur, sink, ปรื๋อ, squash rackets, Society for the Prevention of Cruelty to Animals, it comes to my knowledge, locker, tactics, mastic, ร้อนอกร้อนใจ, ขะยิก, หีบบุหรี่, carriage and four, สะลิง, test, Forbidden City, Madame Butterfly, กรมประชาสงเคราะห์, -firer, ดักแด้, หงาย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์