บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
fore and aft, recoup, ตามัว, หุ่น, X-, basket chair, ำเกินไป, speculative, , หลานย่า, coat of mail, พระภิกษุ, diligence, เยอะ, หลา, mental, กระบิ, เปลี้ย, overjoyed, เสงี่ยมเจียมตัว , เว้า ๆ แหว่ง ๆ, dispirited, accidental, คนโทษ, disingenuousness, หิรัณย์, brain fag, usage, ตรง, council of war, jovially, nuclear submarine, heavy, ตีตรา, interlock, rapid-firing, กงพัด, liaison officer, over-the-counter, แต่งงาน, ปลี่ยน, bridge iron, ธาตุแท้, เงี่ยง, curling pin, browse, neurologist, เผล่, before Christ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์