บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mobilize

mobilize (โม-บิไลส) vt. vi.
1. เกณฑ์, ระดม, ระดมพล, สำรวม, ชุมนุม
คำศัพท์แนะนำ
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัย, self-defence, paper blockade, at last, กรรไตร, laundryman, sunstroke, startling, dolefulness, เป็นที่นิยมของประชาชน, ผ่านเกล้า, replacement depot, sweep circuit, goal, volcanicity, ยางลบ, supper, importune, ราบที่, Peterhof, meaningly, illegitimacy, shellproof, billow, release date, จอมพลอากาศ, four-seater, gendarmerie, rejectamenta, man of mark, motar, เข้าไปในบ้าน, falteringly, โอ้, denote, impress, acidify, make his gorge rise, like a top, นักกิน, rowdiness, macassar, ฝาแฝด, pussy, separator, เจ้าทุกข์, ขาดวิ่น, gleefully, รารถนา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์