บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - milch

milch (มิลช) adj.
1. (วัว) นม
คำศัพท์แนะนำ
ธชี, ัวหมอง, สุนทรภู่, afterlife, ทุนสำรอง, Abyssinian, fall, ถวายชีวิต, ข้าหลวง, ัดซ้ายป่ายขวา, ราบปราม, altercation, เอื้องคำ, Jew, ประเชิญ, great coat, stranger, one fourth, on the air, delicacy, collectedly, take breath, resolute, epigrammatist, กรมสารบรรณทหารอากาศ, จัมปา, physicist, fire beetle, illegibility, anchor, later, โค้ง, plantation, eastward, royalist, กวดขัน, collapse, สูด, เยาวชน, betterment, greyness, Swabia, world exposition, อัธยาศัย, tearldom, หน้าดำคร่ำเครียด, king's color, second wind, เพราะเหตุนี้แหละเขาจึงลาออก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์