บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - milch

milch (มิลช) adj.
1. (วัว) นม
คำศัพท์แนะนำ
preposterousness, tight fit, subscription, admirability, out-and-out, กระสะ, ลมชายเขา, perpetual calendar, หวูด, Marxist, จองหองพองขน, curb market, G.H.Q., หรี่, bowtie, arsenic, kinship, frustrate, bloodguilty, oedema, ยื้องยัก, ดิฉัน, ประเดิม, lockkeeper, ตัว, venal, hydrocarbon, offset, ตี่, หม้อระกู่, pally, ไม้เท้า, talkfest, the Alps, mad, Tom Thumb, โจษ, cheerful, assuming, cunning, amphur, call to mind, field meeting, ึงผ้า, เทียมม้าคู่, eighteenth, complainant, สามัญศึกษา, subtitle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์