บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - milch

milch (มิลช) adj.
1. (วัว) นม
คำศัพท์แนะนำ
Eton, acacia, seal ring, lymph, counterstand, รังควาน, copy editor, ภัตตาคาร, วางโครงการ, monarchical, Corpus Christi, กรมสารนิเทศ, เหม็นเน่า, revery, subinspector, writing, โบสถ์ฝรั่ง, Shiite, Dumas, glacially, navigable, ประพฤติเกเร, รี่, ระจ่าง, supinely, deep-laid, presently, สัปดาห์, sunrise, tercentenary, on his feet, จู๋จี๋, inferrible, gawky, สงสัย, spryness, trumpet major, loyal, ทด, physical examination, despair, เหม็นคาว, ask, incumbency, dissuasive, dress, สหภาพ, ผ้าดิบ, thrash,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์