บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
พ.ต.ต., conics, Yankeeism, ไล่ลูกช้าง, recta, บัวเผื่อน, unhandy, ใบเรือ, seaman, น้ำมันก๊าซ, frowning, heavies, untimely, ประสาทอ่อน, boudoir, sandalwood oil, money-lender, kick, interallied, diversification, spoils system, ern, toxoplasmosis, governorship, likableness, rhythmical, get the ticket, narrow-minded, เจ๊สัว, หินปูน, เนียม, triangulation, T-bone steak, หน้าตัวเมีย, diligently, sovereign, fortitude, gabelle, placer, หอคอย, ยิ่งใหญ่, soft sell, air cargo, อากาศธาตุ, กองลาดตระเวน, โศกาดูร, กระวีกระวาด, air-conditioning, passion-play,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์