บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
คู่แข่ง, เยาความ, girl guide, regrettabe, ปิ้มจะม้วยสังขาร, the Four Horsemen of the Apocalypse, cutlass fish, แซ่ซ้องสรรเสริญ, orientalism, cross bearings, อลิงค์, maintenance, dare, dearly, ประดง, บัณเฑาะว์, เธอ, rational quantity, waltz, Las vegas, ชาวสวน, posh, ไมล์, campstool, นักบิน, jingoism, andiron, seal fishery, มหาชนรัฐ, First Cause, , Spencerian, ุ่นใจ, เครื่องประกอบ, merchant, contentiously, F.R.C.S., บัวผัน, วิสาสะ, กระยาสารท, -i, Alsace-Lorraine, side drum, vengefulness, cent, excitation, sympathize, rueful, imperfect,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์