บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
เรือง, nationalization, สูด, ต่างฝ่ายต่างก็ไม่ยอมถอย, ornamentally, Leyden jar, wrest pin, amorous, monsoon, bandeau, heraldry, ชอบพอ, Lucknow, thumping, โนรี, รบพุ่ง, whaler, expansive, ต่ลวด, roadway, ประจักษ์, เหลี่ยมลูกบาศก์, convent, ว่ายอีลุ้ม , elegant, หินน้ำลาย, แปรง, pressing, ป็นจริง, prolapse of the uterus, stockbroker, on an even ground, in the womb of time, leatheroid, improbably, ั้น, turn the cat in the pan, ดำรง, crossheading, heave to, Wailing Wall, tariff wall, americanize, fractional, baleen, aniline, tern, passengermile, associated,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์