บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
so-called, combing, eighth, wedding breakfast, ยืม, mobilization, insurrectionist, คนกระเป๋า, flexibility, tong, offender, equanimity, smile like a cheshire cat, ดาวเรือง, responsively, Atlantis, Hitler, Adolf, road wheel, กรอม, Germanism, lethargic, unwanted, copper sulphate, test-ban treaty, covenant, พานิช, wrack, ทึม, คุ้งเคี้ยวเป็นคุ้งเป็นแคว, headlight, freeborn, storehouse, everything, พิไร, น้าฝน, ปลื้มใจ , state socialism, overtaken, หมาง, อาดูร, ปืนแก๊ป, spleen, stand a chance, แคบ, hard water, โสนคางคก, digit, dishearten, dynamic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์