บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
ระหกระเหิน, sou'easter, not a few, orange, riot, eloquent, น้อยไป, declivity, natural liberty, การต่างประเทศ, east-ernmost, fan, reducer, expediency, คอน, ขบวน, a constellation of beauties, ลอก, starve, อุกฤษฎ์, numberless, sultriness, เรือ, montage, f.o.r., vituperation, ปลงใจเชื่อ, หุงข้าวเผื่อฉันบ้าง, especially, forceps, ลูกอ๊อด, May Day, ฌาน, chevalier, cardamom, โจ๊ก, emmbattled, ประสิทธิภาพ, voluntarism, เธอซิพูดมาก, อีนุงตุงนัง, ผัก, chatty, filmy, Tartar, scholarship, repulsion, หวัง, dessert-spoon,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์