บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
Magdalen, hot pot, booze, refreshing, smelling salts, settee, electors, prayer wheel, สาแหรก, classicism, พล่อย, ตันคอหอย, สำอาง, turning circle, wilfulness, admiring, tillage, แต่ไหนแต่ไรมา, mezzanine, ปักษี, fancier, กุณฑี, classman, nag, repp, หวน, คนจุกจิก, law lord, dead man's handle, พงกุหลาบ, วัยชรา, impressionistic, flagrant, tamper, bedevil, dashy, moneyed, Permanent Court of International Justice, กร้าน, เหมาะเจาะ, flimsy, time immemorial, intimately, before-said, ผลผลิต, ลับหลัง, meet him halfway, จุฬา, appropriateness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์