บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
pan-Thaiism, ฤทัย, irrational number, ต่อรอง, factotum, restrain, คลาไคล, constipation, matriculate, เหรียญจักรพรรดิมาลา, placentae, ตั้งประณิธาน, Polaroid, at a premium, ครึ่งหลัง, กบราง, christianize, dead of winter, ชุมเห็ด, oviparous, รังเกียจ, ย่างไหน, embossed printing, pressure gauge, ไอศกรีม, เฉอะ, War of the Roses, palette, come off, collide, วรรณกรรมชิ้นเอก, retiring pension, Old Nick, เมตริก, unlearnt, readable, ข้าน้อย, คัดหางเสือ, immobility, bachelordom, reclined, statute law, shoehorn, สิวตเซอร์แลนด์, Calvinistic, silver nitrate, ข้อ-, cyanide, collective security,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์