บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
รื้น, level, discuss, ปฐม, frigid zones, slobber, knock on the head, rear, review, biography, otiosely, ศัสตรา, น่วม, rank, หมู่นี้, แซ่, wilding, lessen, beside, colonnade, conjectural, audibly, Jacobite, respective, ัดกวาด, งด, take into account, eugenic, intonate, ivory, Pole, sweep circuit, bandit, สันติสุข, undoubtedly, ชุบ, เหล้ายาปลาปิ้ง, แปล, copper, network, neutrally, apeak, Hessian boots, jog, veracity, pen portrait, หล่น, savory, halves,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์