บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - midwinter

midwinter
1. กลางฤดูหนาว
คำศัพท์แนะนำ
inconsistence, weevil, thirty-two-mo, wheelhouse, elimination, newspaper, bracing, ต้มข่า, Huguenot, crazy bone, uncouthness, ปลามั้ม, moral, kites, สะโอดสะอง, โชน, ลอ่งหน, รอน, ขรัว, induct, fool, กระหม่อม, Draconian, blockade, esteem, tilt, upholstery, gibber, เจรจาพาที, northing, face-lifting, รู้ที, pair, solitary confinement, step, similarity, molar, lyric drama, เผลอ, โน่น, murmur, constipated, ภพหน้า, casuistic, ก็คง, เคียดแค้น, staple, become effective, โอด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์