บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - microwave

microwave (ไม-คโระเวฝ) n.
1. คลื่นวิทยุขนาดหนึ่งถึง ๑๐๐ ซม. สูงกว่าคลื่นแสงเล็กน้อย
คำศัพท์แนะนำ
storybook, laugh on the wrong side of the mouth, buggery, the Establishment, เป็นของธรรมดา, carry conviction, talk your head off, อุบาสิกา, warming pad, warrantable, mop, Moravia, item, selenium rectifier, ยิหวา, fore and aft, sweetie, R.E., shrub, ทิวา, kit, ragged, ป่วยการ, rain cats and dogs, southwards, จิต, start with a clean slate, มืดแปดด้าน, สีทาบ้าน, ถึงไหน, man of this denomination, to the best of my abilities, refract, kamikaze, legendary, ฉบับคู่มือ, ตะเพิด, neo-, selectness, นายพล, venturesome, กระชาก, น้ำมือ, soiree, ตราชู, crab apple, นาง, ตาว, แทรกแซง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์