บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mercurous

mercurous (เมิคยู-รัซ)
1. ซึ่งมาจากปรอท, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
rob Peter to pay Paul, เสวยราชสมบัติ, Haydn, bounty, สิบครัว, memo, dead slow, กรมเชื้อเพลิง, spinsterly, sawbones, pitiless, fell, รคศิลปะ, ตัวเอ้, crown of a hat, incomparably, กลางเก่ากลางใหม่, all, elomgation, Mars, Mekhong, replacement depot, เซ้าซี้, propeller, dog of war, เจริญตา เจริญใจ, พระฉาย, aberrate, atheist, หมวกเหล็ก, mortified, mealy-mouthed, กรรมพันธุ์, glowing, Satyagraha, oozy, นอง, พระบรมวงศ์, take offense, percentage, legitimize, safety match, คุ้นตา, crush, ante meridiem, เสาะแสวง, อาบ, โกสุม, macadamize,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์