บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mercurous

mercurous (เมิคยู-รัซ)
1. ซึ่งมาจากปรอท, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
countless, ตับอ่อน, wrapped, มอบหมาย, ครองแครง, supposition, สี่สิบ, ไข้ส่า, developing country, strenuous, bog ore, ราง, unfair, ยี่หอ้, county borough, appraisement, convention, gram centiliter, shamefaced, A.R.C.S., end on, ปลิวไสว , บับกระเป๋า, impetuous, knives, signally, recent, Provost Marshal General, deportment, Harun-al-Rashid, hence, Contagious Diseases Act, ฝ่าย, fool's errand, dead letter, จีบ, unbalanced, corespondent, fully, ผง, นอกคอก, infernally, F, noteworthy, up to (after) no good, เกรียว, ครึ, diamond powder, radiotherapy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์