บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mercurous

mercurous (เมิคยู-รัซ)
1. ซึ่งมาจากปรอท, เช่น
คำศัพท์แนะนำ
พระเจ้าแผ่นดิน, inaccessibility, ไม้พลอง, เสรี, anglicize, สินเชื่อ, แนวหน้า, we'll, call me names, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, -escence, แท่น, debatable, elopement, radiator grille, ้นเพลิง, พราะ, สนั่นหวั่นไหว, busses, บุญและบาป, gout, มาตรแม้น, ประเดี๋ยวเดียว, titmice, coercive, ขั้น, recentness, druidic, discreditably, demonstrative adjective, costumer, โหราศาสตร์, บรรพ-, Pekin, bard, putridness, น้ำกาม, acidulous, night piece, stimulation, high noon, ingoing, วิลาศ, platypus, เลขผานาที, ซิก, เตอรกี, peck, triviality,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์