บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mend

mend (เม็นด) n. vt. vi.
1. ปะ, รอยปะ, ซ่อม, แก้ไข, แก้
2. (คนไข้) ค่อยยังชั่วขึ้น, เขี่ย (ไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
มะขวิด, uncoil, turbidly, lissomeness, dreamily, กระยาง, จิต, mare nostrum, strati, จเบา, กำดัด, cannibalistic, Virginian snakeroot, tracing paper, cloy, นาบ, absorb, แปลงชาติ, ต่อแต้ม, crises, ล่วงเลย, identification, ่งผู้ร้ายข้ามแดน, duckboard, ถึงกับ, dell, look over, gynaecology, ประกาศ, half ball, table-cut, man to man, ระตูชัย, impudent, disembody, haul, ผ้าใบ, lyric, ตั้งปึ่ง, เก๊, สายฝน, ำรุง, หมวกเหล็ก, slow, court of appeal, accountancy, ท้องว่าง, สุก, bowler,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์