บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mend

mend (เม็นด) n. vt. vi.
1. ปะ, รอยปะ, ซ่อม, แก้ไข, แก้
2. (คนไข้) ค่อยยังชั่วขึ้น, เขี่ย (ไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
หัวคิ้ว, ตานขโมย, peninsular Thailand, dust storm, storm cloud, melodiously, hula skirt, ประเภท, sabbath, yestereve, headsman, heavenly, กฎหมายแพ่ง, cuddly, แดงแช้ด, lame, telegram, my own, tenant at will, outgrow, litigant, drunkenly, กามตายด้าน, irrigator, steak, ระนาว, canteen, centipede, boomerang, immunize, อัญมณี, gloaming, uncomplimentary, finite, jeans, ลอย, imperil, foundation school, racy, reclamation, คลุก, กาฬ, ดำนา, hands off, stag party, practically, beta, pulverization, mistranslate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์