บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mend

mend (เม็นด) n. vt. vi.
1. ปะ, รอยปะ, ซ่อม, แก้ไข, แก้
2. (คนไข้) ค่อยยังชั่วขึ้น, เขี่ย (ไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
นิยาย, banana fritters, supple, กระดานไฟ, in effect, idiot, plaint, ม้าลาย, sequence, three-pounder, split-level, nolens volens, white flag, suit, มีดตอก, county town, วิญญูชน, henpecked, ปริวิตก, bible, ตั้ง, เพศชาย, anamorphic lens, อรไท, enactment, บทที่ ๑, หูหิ้ว, rapid train, werewolf, webbed, bean sprout, บันทึก, pike, woken, winning hazard, ครุมเครือ, ม้วนต้วน, ตัวเชื่อม, WAAC, ขายขาด, ุกจน, Queen Empress, self-centred, คาด, ultramarine, carpentering, hoax, worm, ต๋อม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์