บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - mend

mend (เม็นด) n. vt. vi.
1. ปะ, รอยปะ, ซ่อม, แก้ไข, แก้
2. (คนไข้) ค่อยยังชั่วขึ้น, เขี่ย (ไฟ)
คำศัพท์แนะนำ
inhabitant, willing, ทำตาปริบ ๆ, อึง, subjective case, เบ้าตา, รม, หัวแถว, liberal education, tyke, on his legs, descend, Sakyamuni, speedometer, vanquished, ca'cany, งาแซง, vacuum flask, กลาโหม, บายมุข, สำนอง, Parthia, โดยไม่หือ, commutator, ชุ่มโชก, blacking, gardens, contraband of war, outwit, surreptitious, varicolored, daydream, vociferous, hard row to hoe, ทุกรกิริยา, hermetically, slate, เบญจศีล, ทุกทิศทุกทาง, queen post, supposing, intonation, uncomplaining, ต้นเรือ, ลาดเลา, up, -ade, บริคณห์, ว้าย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์