บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - memo

memo (เมม-โอ)
1. บันทึก
คำศัพท์แนะนำ
computer science, injustice, ขัณฑสีมา, cockcrow, install, screech owl, marriage, confectioner, คลึง, ถัง, house-rat, แสม, emancipation, ตะวันขึ้น, diamond powder, ถูกต้ม, ก็บเงิน, จับจอง, central, anagram, ทรงครรภ์, วายตัว, unfatherly, pound net, recessive, short wave, Amiens, Father Time, impresario, news budget, ด้วยประการไฉน, เหิน, foreman, Citizen General, preventively, black jack, aperient, overpopulated, ridiculousness, engross, word square, จักแหล่น, rifleshot, mob law, gain, link, ญี่ปุ่น, fudge, auto industry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์