บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - memo

memo (เมม-โอ)
1. บันทึก
คำศัพท์แนะนำ
เบี้ยน้อยหอยน้อย, at the hand of, Tammany Hall, logn., รหัส, น้าด้าน, bounds, stodge, commiseration, กระบะ, aviation spirits, ตีสอง, tutoress, scum, lose ground, Lord Chief Justice, เบ่งเสียง, ดือนมืด, ัญญาบัตร, abrupt, ิ้งขว้าง, yodled, สวนสวรรค์, ดินทราย, crumb, กลางคืน, hum, ตะกุกตะกัก, rancidity, ถวายบังคม, กลั่น, toilet powder, wriggle, ลาย, posh, ผลสำเร็จ, turfmam, vulgarly, molecule, แทง, คร้าม, blood-hot, war nose, อามิส, shock therapy, smooch, to his feet, scholarly, spilled,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์