บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - memo

memo (เมม-โอ)
1. บันทึก
คำศัพท์แนะนำ
superfluous, Christ, accuastive, statesmanlike, conformity, sheepshank, ๖ มกราคม, passable, tin pool, ำให้ได้อาย, languishment, ้องเรือ, whose, addiction, stealth, หรือ, คึกคัก, insignificance, chaffer, มหาศาล, แส้, seascape, abalone, เต้าทึ้ง, particular, จินดามณี, vowel, batten, เสนา, hurl, อินโดนีเซีย, วชิรพยาบาล, ถู, bromide paper, หักกลบลบล้าง, วนเวียนไปมา, dictatorial, vocation, ยิ้มเยาะ, loch, ขอให้ผีสางเทวดาจงคุ้มครองรักษาเขา, งง, แหนว, matchplay, ยิบตา, so be it, tatter, forceps, pentaprism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์