บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - melting

melting (เมล-ทิง) adj.
1. ละลาย, หลอม, ทำให้ละลาย, ร้อนจนแทบละลาย
2. ทำให้สงสาร, สงสาร, ใจอ่อน, ร้องไห้, รู้สึกใจอ่อน
3. นิ่มนวล
4. เลือนหาย, กลายเป็นน้ำ
คำศัพท์แนะนำ
pinery, epiphany, ซังข้าว, ซ่อ, ประพาส, predicate, incredible, wifelike, ดุลย์, ยมโลก, m.p.g., ซุน, anchovy, พนันดร, Ladies' Gallery, ี, อาญาวัด, ฉีกหน้า, isinglass, down, right through the year, scuff, bairn, cotter-pin, สภาวัฒนธรรม, unfledged, photoelectric cell, Bronte, ตะกั่วกรอบ, แลเห็น, สุริยะ, aquaria, smutch, chimpanzee, at one fell swoop, prattling, contemporary, แม่ทูนหัว, ย่อยยับ, du Barry, กัลบก, romantic, garbled, ทุกัง, rooky, stronghlod, rheumatism, หญ้าลิเพา, silk green,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์