บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - melting

melting (เมล-ทิง) adj.
1. ละลาย, หลอม, ทำให้ละลาย, ร้อนจนแทบละลาย
2. ทำให้สงสาร, สงสาร, ใจอ่อน, ร้องไห้, รู้สึกใจอ่อน
3. นิ่มนวล
4. เลือนหาย, กลายเป็นน้ำ
คำศัพท์แนะนำ
เหยี่ยวนกเขา, าวกับ, egoistic, seepage, crucial, mulch, cruelly, derive, universe, die game, devine, pluck, Saint Sophia, brown bread, ถก, Last Inquest, abate, สัมพันธภาพ, the heel of a hunt, demand, เขากำลังจะตาย, ฟันปลา, stalling speed, กระเส่า, renounce, กระดิ่ง, จำลอง, sheikh, unbound, reception hall, bisect, cargo, ม่อลอกม่อแล็ก, จังหัน, zip code, drearisome, ชื่อ, ประหาร, องศา, pernickety, รรณนาโวหาร, สัมมาทิฐิ, swim on my back, adventitiously, hereof, รองผู้อำนวยการ, 'e, skittle pool, คอนกรีต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์