บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - melting

melting (เมล-ทิง) adj.
1. ละลาย, หลอม, ทำให้ละลาย, ร้อนจนแทบละลาย
2. ทำให้สงสาร, สงสาร, ใจอ่อน, ร้องไห้, รู้สึกใจอ่อน
3. นิ่มนวล
4. เลือนหาย, กลายเป็นน้ำ
คำศัพท์แนะนำ
mustard gas, interposition, if any, กระทาชาย, decripitate, ครื่องร่อน, กั้ง, โน้ม, ระแทะ, swimming pool, derate, well-worn, pay attention, chai, พฤตินัย, exhausted, fraud, stomach, groundlessly, ถูกโรค, ปักหัว, Little Bopeep, quasi-, essential oil, แม่น้ำสินธุ, ไม่ยอมกระโตกกระตากเลย, คำหลวง, sought, คลอด, ลอยกระทง, without any more bones, เหล่, Parsifal, 's blood, flyleaf, โกมุท, know to speak to, Hong Kong, ก่อน, plaything, operating room, overpass, ซา, Gladstonian, วิวาท, นานไป, Royal Air Force, ผยแผ่, stick-up collar,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์