บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
Trappist, Cape Horn, สวามิภักดิ์, leisure, occidental, ปรวด, conics, ไข้เลือดออก, athlete, hairdo, potassium, white meat, คัดหางเสือ, duteous, apostle, outhouse, , rattle, bondage, ซอกเขา, ุ่นเครื่อง, rally, ส่วาง, worm, southwest, Danubian, breathlessly, วนศาสตร์, แปลน, ประทานบัตร, magazine features, ปรองดอง, Aesop's Fables, กษัตรีย์, บานเย็น, much of a muchness, defeat, pudding stone, bairn, all but, disarm, aged, tatler, ายซาก, ทำนุบำรุง, coloring, wondrousness, itinerary, ostess,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์