บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
แบเบาะ, กุ้งก้ามกราม, sulfa drug, ตะปูเข็ม, หลบหลังคา, despot, ดำรง, dulcimer, ขลุกขลัก, coeducation, playful, rationality, แคว้น, revival, ข้นแค้น, กีดขวาง, external, indistince, บรรพชิต, dear, -tory, fragmentation, เมื่อใด, ผีดิบ, do me proud, impinge, ปัญหา, begging the question, หย่อน, Jakarta, หดตัว, spill blood, resort, herd instinct, เค้าคู่, the Rose of Chiang Mai, สะคราญ, picturedrome, เบื้องต้น, whizbang, loom, ตัดสินใจ, pass degree, resident, hasheesh, หลบหนี, เส้นแวง, ี้หลงขี้ลืม, once again,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์