บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
อลิงค์, ใบฎีกา, Troy Iliad of woes, infirmary, ใส, พร้อย, ชี้ทาง, พลเมือง, limber, prevue, waff, plan, ดะ, inflow, harangue, pelican, longing, บานเกล็ด, Galician, draughtman, slime, charivari, Horse Guards, โชก, adduction, bilgy, thenceforward, sard, vive, สะเดาะ, หาเสียง, continentalism, dilated, สอบพยาน, enjoyment, ก้นบึ้ง, แกแน, cry quits, Pompadour, identic note, review, คลั่ก, ชื้อสาย, เจตพังคี, legitimist, skil ful, stupa, ำนน, re-create,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์