บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
ผ่าเผย, trip, cation, กระบะ, foundation cross, every where, กรนฟี้, kinematograph, shirt, marriageable, มะเร็งกรามช้าง, SuanKularb versus Debsirindr, สบเหมาะ, travel-soiled, F., เตี๊ยม, ระหลาดใจ, Northern hemisphere, probation, Fascist, ballroom, เราไม่ใคร่จะไปที่นั่น, cut in, offhand, padding, พร่ามัว, revenue, reticule, เยาะ, irresponsible, confutation, prevailing, farmstead, managing director, โตขึ้น, sauerkraut, ตาเหล่, บ้านเกิด, derma, ภูเขาตะนาวศรี, pains, ventricle, running water, godhead, no doubt, retrace, marvel-of-Peru, evacue, unexpressed,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์