บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
นพ, fair, ประกาศ, ป่าวร้อง, Nemesis, vice-admiral, mincing, eyebrow, กางเกงขายาว, particolored, causeway, ข่าวคราว, ประติทิน, seignior, archives, castor bean, จิม, ทศนิยม, เมื่อไร, cab rank, contaminate, ะทะปะทัง, chamber of horrors, ซาบ, ขมีขมัน, association football, ไม่เคยเจอสบู่, doublet, กระดูกสะบ้า, scrapiron, noncommittal, ปึ๋ง, honey-suckle, quilt, แบ่งรับแบ่งสู้, dwindle, หมั่น, exhilaration, enchantment, อลงกต, insurrection, ย้ำ, both, profitably, snowcreeper, tail, งอก่องอขิง, ด้วย, หมู่บ้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์