บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
old-timer, agglomeration, slimy, ระเหเร่ร่อน, mercy, baloney, composure, libellous, snake gourd, displacement, handsome, ปุบ, ฉวยได้ ฉวยเอา, Orthodox Church, landed, ตรีเนตร, apartment, คฤหัสถ์, East Southeast, nary, nonintervention, vegetativly, carnivorous, shaly, axletree, commemorate, ชะบา, bilious, electron microscope, เสาะแสะ, nominate, ไม้พลอง, earring, gorgeousness, perjure, variance, ไพบูลย์, flexor, queen mother, ลีบ, โดยความเคารพ, weave, เหรียญออสเตรเลีย, fencing, satirically, optimist, pretender, near side, มังคุด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์