บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
ammeter, นิรุกติศาสตร์, ชุมนุม, สังวาส, บียดเบียน, airmail, ห่า, yearly, เภสัชกรรม, cluster, harbor, สหประชาชาติ, เลื่อม, aeon, token, เต้าหู้ขาว, tali, mock up, tense, เหตุสุดวิสัย, laughter, Tartary, คู่หมั้น, alienability, hookah, usher, hamstrung, ดาวลูกไก่, ivied, Indifferent, ัก, แสดงสุนทรพจน์, city withinwalls, ดีดดิ้น, operating theater, มะหวด, botch, subscribe, kennel, tour de force, semivowel, แสดง, เภสัชวิทยา, pestology, ปน, นายิกา, wing, jeans, หยอกเย้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์