บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
หมอบ, carte blanche, patriot, winding-sheet, unacceptable, long robe, มะ-, nuclei, ราพณาสูร, industrialist, บอบเบา, entree, ketch, ตรีคูณ, bone of contention, ทดแทน, sounding board, issuance, slimy, comet, pub, trier, ้ำถึงไหน ปลาถึงนั่น, M., กรรมวาจกŽ, stupefaction, pamphlet, killer whale, abnormal, เหตุร้าย, frame, ธนู, weed killer, stinks, แมนจูเรีย, post office, overeat, urge, security, malevolently, -วิทยา, glass, quick-freeze, whole pepper, Bachelor flat, paramour, inshore, penny post, creme,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์