บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
ป้าย, ุงรัง, วาท, anthology, disqualify, universalization, Free Siamese, แม้, forgone, impulsiveness, invariably, brigantine, big one, ฝ่าย, marked man, Commandment, ลาดสะพาน, recondite, at a guess, ดับชีพ, bugbear, restrictive, เข้าที่, มาถึง, นาวาตรี, พราหมณ์ขายเมีย, playfulness, เวียน, clamdestine, simultaneously, urea, banking, dim, เหน็บชา, mung bean, คอด, พรายแพรว, ธรรมสภา, ซ้อน, bishop, หนอง, aquiline, คนส่อเสียด, กระ-, mad doctor, crack jokes, heartily, implant, sordidness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์