บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
souvenir hunter, somberly, oof, Cortes, depth charge, sheepfaced, invertebrate, medical adviser, yolk, วาฬ, เงี่ยง, limb, ragtag, closure, ระยะยาว, mung bean, ทำนองคลองธรรม, จินดา, ย่างว่า, วิเศษ, insistent, noisiness, สมภาพ และภราดรภาพ, baron of beef, barbet, epitaph, quieten, รอย, bag of bones, Directorate of Intelligence, plop, it so happens, ช่างตัดผม, whipsaw, regular plurals, frivolously, ruthless, inimical, กิตติศัพท์, ขาไพ่, ตาม, B.Sc., ลาดแคล้ว, ชื้อสาย, bring to a close, อร่าม, superciliousness, ัย, ballade,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์