บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
matricidal, กิ่ง, หลับใน, part, weighhouse, junior, evasive, lessee, ชำแหละ, เงินฝากประจำ, ชี้ช่อง, ทศชาติ, varying, plight, halberdier, isomerism, squirarchy, vastness, ระเบียบวินัย, proforma, pug, stenographist, ้นวิสัย, กงกาง, กดขี่, เปล่าใจ, bowman, สร้าง, อั้งยี่, ch., cardigan, Krakatao, roaring health, intricacy, Harun-al-Rashid, ร่น, indicatively, แก้ต่าง, พาด, ตน, expectoration, game, works manager, หันต์, เฉียบแหลม, breastpin, dead of winter, ขาน, restrictive,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์