บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - medic

medic (เมด-อิค)
1. ดู medicine ยา, แพทย์
2. นักศึกษาวิชาแพทย์
คำศัพท์แนะนำ
monograph, กระจอกเทศ, shipping agent, พาห, spacious, humanize, ungracious, poinciana, initiative, พระปรมาภิไธยย่อ, throw a fit, เจริญวัย, was, งูสามเหลี่ยม, แสนยานุภาพ, stumbling block, บ้านเกิด, nuke, ขู่คำราม, sandpaper, คูน, saloon deck, chain mail, viceregal, รังกา, แม่ไก่, dpt., ascend, สชาติ, ลัดใบ, grape sugar, liqueur stand, juvenility, -hedral, stand-offish, ย่ำ, บ้องแบ๊ว, ลูกฟูก, ทนายความ, thorn, cheque, card rack, vesicle, unresisting, cr., subject matter, toss, upstanding, ill-favored,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์