บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
รุ่งโรจน์, electrocardiogram, ขนคอ, breakdown gang, apple-john, little, coordination, แด็ก ๆ, have a good night, reflectively, รุ่งเรือง, หย่อน ๆ, electronic flash, sex appeal, popped rice, buff wheel, lake, เป๋า, Cypriot, เหมาะเหม็ง , สีอ่อน, loneliness, ชื่นใจ, ปีนป่าย, southeasterly a, chippendale, undeviating, เคลือบคลุม, slothfully, pig, ถึงคราวฉันละ, มฆพัด, เงินคงคลัง, veritable, donkey, solitary, ป้าบ ๆ, จนตรอก, ขึ้นชื่อลือชา, Palestine, พานิช, defensively, รังนก, furbished, carry conviction, hurray, กระดูกมือ, Revised Version, table maid,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์