บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
หม้อตาล, ชี้ขาด, ambient, sewing press, kibitzer, รถไฟด่วน, immoderateness, annotation, phoney, attributive adjective, เคารพ, concoction, prudential, arms, injector, Gregorian calendar, old girl, บิณฑบาต, คัมภีร์เวทางค์, ข่าว, cavort, ไอพ่น, ศาสนามะหะหฺมัด, constructional, กระแสน้ำกำลังจะกลับ, นาคร, fade, แถลงคดี, revivalism, อือ, ร้อนรน, education, forgiven, สดงความยินดี, tousy, กินลม, หวหวน, เซ็งแซ่, water tower, square-shouldered, ดกดัน, sake, conjugate, ศุกร์, scampish, He shall not interfere with me, Marryat, psychologist, อมต,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์