บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
จาน, Jerry, soda pop, belfry, ทุกแห่ง, fusilade, สาตรา, โตวางโต, prostitute, lout, Sans-Gene, void, Master Harbor, extradite, malted milk, fig leaf, bird's-nesting, ตลบตะแลง, กุ๊น, คริสต์ศาสนิกชน, good debt, ballot, altruistically, red light, ปรมาณู, ต็มตื้น, ขอทาน, which, กองทหาร, shallow, ลงคอ, เพียงไร, กระทรวงพาณิชย์, bon ami, reverentially, ตะวันออกเฉียงใต้, practised, เพราะอะไร, finder, stock-holder, กระดานชนวน, module, salinity, tail wind, dragon's blood, interestedness, กะล่อมกะแล่ม, แน่ชัด, กลางคัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์