บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
เกลียดกลัว, dumping duty, assorted, Eastern hemisphere, ทักษิณานุประทาน, pornography, ท้องน้ำ, เสียใจ, compulsively, defenselessness, waterworn, ruby, ฟ้อน, ที่พัก, underlaid, fast back, ใต้, suffusion, a fourth, polio, palliasse, line of fortune, frou-frou, Troy Iliad of woes, House of Delegates, corps, fortified town, ยกแยะ, infirmary, กองรับส่งสินค้า, hang fire, stroketap, fretful, bench mark, preciousness, canniness, mortgagor, hammercloth, ลัพธ์, อุดร, suggestively, indefinitely, รวจ, condiment, prodigious, ปล้อง, Robinson Crusoe, ร้องส่ง, cake,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์