บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
จริตกิริยา, Vanity Fair, feminine rhyme, ankle, Aussie, governorship, tidbit, วงศ์สกุล, Royal Pantheon, ประเดี๋ยวเดียว, whoa, ประหัตประหาร, Versailles, อึกทึก, catch fire, disembody, sepulchre, tell, Ovidian, ejaculatory, corvette, Tono Bungay, fomentation, พระบรมศพ, thesaurus, pontoon bridge, เกี่ยง, negation, demography, prediction, เชิงบันได, inorganic, หลาก, cankerworm, Macaulay, apple shell, stridently, freebooter, เก็ง, insincerely, asphyxiated, มะเร็งกรามช้าง, stoop, ผัวะ, ผู้รับจำนอง, euphonious, hyacinth bean, สัปดาห์ที่แล้ว, ลูกแล่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์