บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
tenderhearted, Crown Princess, จิ้ม, grease pencil, overthrow, use, south-southeast, military attache, กินแรง, leverwatch, moveable, treetop, Eturia, rainy, นอง, dinner jacket, in all conscience, กล่อมเกลี้ยง, obscenity, Polonius, กะโผลกกะเผลก, doomed, throw, Carboniferous, พฤหัสบดี, inch, Bureau of Standards, specifically, moot, turfmam, swam, paraphernalia, ชัด, carpentry, ผู้อุปการะ, lord, calf love, อ๋อ, lengthwise, War of the Spanish Succession, pooh, potassium nitrate, lightning ball, music festival, ต่งตั้ง, stone pitch, แดะ, นุญาต, ตลาดมืด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์