บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
cylinder head, Draco, tartarous, relay, carpenter, Mikado, aflutter, recuperative, lady superior, conjectural, Indian corn, generation, kowtow, spat, ือไว, ฟอก, solace, amuck, Grand Palace, ฝีไม้ลายมือ, อ่อนน้อม, skin, reciprocating motion, quiz, get into, steal, excruciate, congratulatory, Teuton, กระจุกเกลียว, restricted, vicariously, Mona Lisa, ข้อหารือ, กะลาครอบ, โขลง, าวะฉุกเฉิน, rubberneck tour, คอกหมู, -fold, less, crux, scabious, เพะ, เรือประพาส, ใจ-, ปากหอยปากปู, แดงŽ, back-breaker,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์