บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
discountenance, au naturel, expanded metal, cerebral hemorrhage, กวยเตี๋ยว, าดแคลน, conflict, ลัก, ปรู, solace, อาอย่าง, okra, blackbeetle, helm, สี, railway system, ภราดรภาพ, valve in-head engine, subornation, sinter, ค้างแรม, whichever, template, มนุษย์อวกาศ, mercilessness, vedette, กลุ่มคอมมิวนิสต์, message, องค์การกรรมกรสากล, เหลี่ยม, ทาบทาม, ฝ่ายซ้าย, blinkers, เง่าโง่, the Pool, portmanteau, M.D., pat, finite, treble clef, sloe, T, uninspired, แปลกปลอม, dental powder, ewer, half-witted, ระย่อ, กรมการค้าภายใน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์