บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
cashbook, hookworm, Quality Street, fig., plunger, star, ทองใบ, Burke's Peerage, สามขา, matricidal, contrast, ลิตผล, O.M., ผ่านเกล้า, frigidity, enchantment, เรียกร้อง, กิเลส, lick creation, ตกผลึก, warden, greenery, overcloud, bolt from the blue, localism, saving, unmeasured, ข้าวสวย, rice-miller, ัง, เป็นพิเศษ, letters, burnish, อภินิหาร, speak, ทื่อŽ, prior, bromine, dulcimer, crusader, นอนพังพาบ, -'ll, rhapsodical, spotted dog, พวกคลั่งภาพยนตร์, Phut, เกรงขาม, literateur, mangle,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์