บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
gas, book post, heroin, translucen t, ยุติธรรม, compatible, sprain, allude, edged tool, filch, ทะเบียนสมาชิก, สุธรโภชน์, saucebox, salvable, แค่นหัวเราะ, centralization, in the way, ลดาวัลย์, drollery, Trafalgar, สมุทร, ชวนเชิญ, Meiji, babyhood, fragmentary, brandy, ชนัก, บรรเทา, kopeck, revoltingly, วัด, prophesy, expressionless, ฝ่, เสก, few, แหวกแนว, Boswelian, shalt, chowmein, acquiescence, odds and ends, ดำรัส, sweet-tempered, scriptural, union, บริษัทรับประกันชีวิต, แกงได, jaunt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์