บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - meaning

meaning n. adj.
1. ความหมาย, นัย, คำแปล, อย่างมีนัย, ดู mean หมาย
คำศัพท์แนะนำ
abide, ordain, airstrip, ๕ พฤศจิกายน, selfless, Wales, Godavari, Hungary, Wahabi, chicken-breasted, ลูกดิ่ง, make haste, หา, โต, จอมกษัตริย์, set his mind on, break of day, mossy, shield, cattle, thrice, piccaninny, รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า, all abroad, York, ไอ, แม้กระนั้น, หมดอายุความ, สาหร่าย, refractive index, fatuous, unhinge, storekeeper, forethought, ละหาน, แป้น, กระเพื่อม, full measure, maturity, Yunnanfu, something, ั่นคง, procedure, kindnesses, สงครามเกาหลี, serviceableness, ามลำดับยศ, ย่อท้อ, stopgap,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์