บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - maternity

maternity (มะเทอ-นิทิ) n.
1. ทางมารดา, ฝ่ายมารดา, ของมารดา
2. การเป็นแม่, การมีบุตร
คำศัพท์แนะนำ
firing pin, flick, hair-dresser, heatengine, medicine doctor, หน้าตั้ง, blasphemy, heap, เลินเล่อ, สา, slapstick, complicity, เปลี่ยวใจ, นักสนม, workless, ครูด, traction wheel, sleep like a top, printing press, inconspicuous, harlotry, slide projector, beget, talisman, faggot, Grecian nose, ง่อยเปลี้ยเสียขา, memorandum, palmyra, traitor, commit, politely, gripping, locus, a la chinoise, มันแกว, ดอกเบี้ยทบต้น, electrolysis, Goodwood, priesthood, มูก, เผาะแผะ, ชมพูนุท, chastened, ขำ ๆ ขัน ๆ, pronounced, poorer, Antony, Mark, มุมป้าน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์