บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - maternity

maternity (มะเทอ-นิทิ) n.
1. ทางมารดา, ฝ่ายมารดา, ของมารดา
2. การเป็นแม่, การมีบุตร
คำศัพท์แนะนำ
goat god, aphorize, gaiety, Lt. Gen., egotistical, Charybdis, ambition, non est inventus, พระบรม-, woodwind, เขี้ยวแก้ว, right as rain(as nails, to the nail), ปดเหลี่ยม, Penang, colletivist, locked jaw, vertigo, blustering, parakeet, utility, copybook maxims, incoherent, demagogic, blanket, smoke ball, High Admiral, ซึมกะทือ, inroad, poinciana, กรม, สรวงสวรรค์, สลวย, poverty, transport workers, brave, สงวน, ire, ไพ่ผ่อง, all my eyes and Betty Martin, peasant, in a twitter, แอก, direct ratio, ไข่ไก่, suretyship, ควายทุย, เค้าแมว, box coupling, ัดตั้ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์