บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lose his head

lose his head
1. ขวัญเสีย
คำศัพท์แนะนำ
bruise, alien property custodian, นุก, สวรรค์ชั้นเจ็ด, sulfa-, Christmastide, corruptive, Madeira, เหย้า, เก่งไม่แพ้, เจ็บไข้ได้ป่วย  , ศรีปราชญ์, herbivorous, neither here nor there, seed wool, ครือกัน, แผลง, กรรมฐาน, แกะ, วมกอด, คืนวานซืนนี้, somerset House, uncock, เจ้าคณะ, haves, Offenbach, magazine features, สำหรับ, ดวงอาทิตย์, ศิษย์พระตถาคต, บัววิคโตเรีย, Dec., accessary, handkerchief, กระสัง, clannish, trash, ่าเริง, querulous, keynote, cicatrice, เจตพังคี, กำจาย, tenderhearted, โมโห, Mongolic, communicate, bird's-eye view, squaremeal,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์