บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lose his head

lose his head
1. ขวัญเสีย
คำศัพท์แนะนำ
หิมวัต, rectilinear, แกะสลัก, บ่อน้ำร้อน, squirt gun, queen's knight, แก่นแก้ว , homology, คราวนี้, assault, รรมดา, blend, fatality, mold, crosslower foundation, navigation, accusative case, หลงผิด, ล่วงเกินŽ, disquiet, อุปมา, ประจำ, extravagance, foliage, preponderate, bite-size, เหลือทน, marathon debate, tipsy cake, vanity mirror, ปืนร.ศ., ัวเมือง, ระเบียบการ, barber's pole, mycology, former, shire horse, inveterate, begging bowl, ตวงข้าว, till further notice, nasal, apple pudding, cat o' nine tails, androgen, excursion train, แต่งตั้ง, ลบ, stipple paper,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์