บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lose his head

lose his head
1. ขวัญเสีย
คำศัพท์แนะนำ
อาชญากรรมสงคราม, รุงรัง, agog, Cesarewitch, เจียม, gratefulness, พ้นทุกข์, Venezuela, อามิส, impending, cupel, ไม้แก่น, commensurable, ระลอก, contact maker, artist, profitably, อีหนองอีแหนง, omission, จิงโจ้, สำออย, deliciously, ปม, instigation, miner's dial, betrothed, bank, mho, ช้างกระทืบควาญถึงแก่ความตาย, progressiveness, certify, ผีเสื้อ, เขาต้องมา, ลบเหลี่ยม, ทรพิษ, contagious, งมเข็มในมหาสมุทร, Anglican, contentiously, Your Majesty, พลอด, aesthetical, มะพูด, กระเสือกกระสน, mendicant, อนุรักษ์, misathropy, strove, ร้องไห้ร้องห่ม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์