บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lose his head

lose his head
1. ขวัญเสีย
คำศัพท์แนะนำ
marbled, bayonet mount, repartee, gumboil, อ่อนช้อย, India, ถ้ำ, ฝัง, juvenile deliquency, adjunct, ดารดาษ, พึมพำ, ักท่องเที่ยว, strapping, black Maria, laterly, shrilly, ไซบีเรีย, seismic, ไซ, wish-wash, dime, pledger, เบี้ยว, bloodguilty, swan shot, -ier, fragile, อาคม, preferential voting, inexhaustible, อัดภาพ, canoeman, sidestep, พระบรมวงศ์, divergence, remainder, รับจ้าง, voraciously, ตอหม้อ, พึมพำ, ลีกย่อย, managing editor executive secretary, จะละเม็ด, dozen, aid, ิติบุคคล, tapster, travel-soiled,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์