บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lose his head

lose his head
1. ขวัญเสีย
คำศัพท์แนะนำ
laugh out of court, เร่งร้อน, mounted police, essayist, Tipperary, cudgel, โก้งโค้ง, Indian jujube, ปีน, report, staff, scone, เปล่า ๆ, burnt offering, บ่าย ๓ โมง, riven, ลงข่าว, sins of the flesh, O.T., ellipsoid, ทำร้ายร่างกาย, สนกล, เรียวเล็ก , suet pudding, sharp tone, cutback, pox, price tag, narcism, resuscitate, brace, embassy, timeserver, เขากินยามื้อละสามขนาน วันละสามมื้อ, newscast, shapely, cattle, suspiciousness, cost accounting, ถนนลูกระนาด, วายุภักษ์, เหนอะหนะ, enticement, ingenuously, รัฐสภา, engage, dubious, จารีตประเพณี, write down,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์