บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
นำแสดง, feeder, going it, คล่องคอ, กลางวันแสก ๆ, ภาคผนวก, Pomerania, logger, immorality, motorman, จรวดนำวิถี, detail, จำนวน, บริบูรณ์, Black Hole, drag, ไม้วา, coincident, Poland, Venice glass, clothespress, filmdom, กระรอก, ตีแตก, ปุ้ม, แประ, dubiety, airport, typo-, กระต๊าก, เงียบกริบ, ยืดยาด, discrepant, seldom, toy soldier, แจ่มแจ้ง, alluvion, planet, วาด, revoke, seller's market, กระยืดกระยาด, Entente Cordiale, am, geodesy, กรอกกร๋อย, three-master, Barbados pride, prose poetry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์