บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
คันนา, Tannenberg, embroidery, สายตาสั้น, subcutaneous, put into force, Roxburgh, ไข้หวัดใหญ่, มะงั่ว, madcap, self-taught, easement, multifariousness, วันหยุดราชการ, building, ซิว, but one, recuperate, Maid of Orleans, งความเห็น, gruff, het up, สิบครัว, สุเมธี, internationally, nestle, boiler plate, indenture, ภายหลัง, accord, indigestion, Van Gogh, ไล่หลัง, Treaty of London, เสนา, turn out, imprecation, arduous, maniacal, ภัยอันตราย, wow, dowdily, กิตติมศักดิ์, translucen t, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, tube wrench, baseborn, farad, hold,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์