บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
chloral hydrate, พระพิมพ์, การัด, Indian, ฟรี, demonstratively, unholiness, destructively, เกลื่อนกลาด, แดงโร่, vampire, เรือลาดตระเวน, กระวาน, ีกหน่อย, fawn, nether, posthorse, balloon d' essai, modernize, bon vivant, ป่าดงพงพี, adviser, repentantly, stationrank, by the bye, flouting, indescribable, saponify, bawdy, ้อมรอบ, balance, ทำงานมากเกินควร, gilt-edged stocks, salve, พระนคร, ชาวมลายู, ว่นนูน, ยักข์, Ananda Mahidol, inapt, wrongful, Lord Chamberlain, M.P.'s, ซิก, ฝ้าย, Socrates, food for thought, clap, anthropologic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์