บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
henpeck, แล่ง, เหือด, stick out, ปมด้อย, countermand, ghoul, unfitting, embryo, ผู้เท่าเทียมกัน, รู้ใจ, อีดำอีแดง, ไก่ต๊อก, cabman, พร่า, glycerine, hurricane lamp, อุโมงค์, กองเชียร์, biography, atop, respectively, nondescript, emmbattled, second lieutenant, ใบยา, befog, foreboding, limestone, pasturage, หนองใน, conjuror, เฉพาะกาล, bush, ventralfin, supplementary, cheetah, อาชีพ, yellow peril, stabilization, คะเน, Bacchus, เข้าสนับ, recriminate, sophomoric, treble clef, parricidal, make a hole, Second Republic,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์