บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
emphasis, ดีปลี, guerilla, revocation, บุษราคำ, rewrite man, verily, perniciously, free verse, กางเกงลิง, ร่วมประเวณี, phenomenal, อ่อนเพลีย, transact, ตามตัวหนังสือ, O.K.'d, concordance, previously, take place, รวด, ุย, numerical, unenterprising, tata, กินลม, นายท้าย, เฟือน, ไพ่ตัวเก็ง, แห้งแล้ง , tautology, baccy, narration, counteract, ซ่องการพนัน, เห็นแก่ได้, no sooner, trusty, brutalize, ประมวลรัษฎากร, and pair, หน้าอูม, แบ่งครึ่ง, ทูตสันถวไมตรี, ักบาตร, lapwing, สายสร้อย, defeatism, Ticals 120.50, paralysis,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์