บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
take to the road, ระยะวัดเป็นเส้นตรง, เกลื่อน, passing, ex-King, let fall, หลบ, granulation, ผิวขาว, sarcastically, vivid, พลเรือน, impassivity, กระจายข่าว, second, วาดต้อน, judge, bellicosity, consonance, อาวาส, นายช่าง, personal, wise, คนรกโลก, สียยี่ห้อ, บ้านแตกสาแหรกขาด, heliotropic, ออดอ้อน, extra-, raw, น้ำชา, stinks, Port Arthur, มีดเล่มนี้, สัตรี, princess, ราก, นิรามัย, อบคอบ, อุบล, fussiness, knotty, red handed, emolument, bratling, โน้ม, apartments, Mahdi, another time,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์