บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
voucher, แข็งแรง, mussel, Holy Alliance, เคียดแค้น, hiding, brain fever, อนุกรรมการ, ป็นตัวเป็นตน, welter, นัวเนีย, lose my way, complication, obsoleteness, kerb market, codeine, สม, ใช่แล้วครับ, โน้ม, Hades, Eton crop, top secret, Navy League, สรรพ, mark down, airplane, attachment, in liquor, house-fly, โตงเตง, กฎบัตรแอตแลนติก, litany, make both ends meet, meritoriousness, อนุชน, Vichy, กี่โมง, aftermost, civil servant, อนาธิปไตย, to arms, fracas, haricot, ไม้หันอากาศ, แล้วอย่าไปเที่ยวไหนเสียล่ะ, distillery, เต็ม, skeleton key, inquiry,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์