บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
ด้อม, มู่ทู่, crowd, successfully, flashy, ขนจั๊กแร้, turbid, monarchic, นิทานเวตาล, เดรัจฉาน, paper work, panic, หัก, โก้ ๆ, Revenue Department, sandal, tobacco, ตุ๊ย, เรือฉลอมทะเล, drunkenly, ีปีก, รีบ, objectivity, sensuous, contact printing, ใกล้ฝั่ง, สื่อมวลชน, the United States, bedside manners, device, ตรี, commemorate, Boy's Brigade, ขอยืม, minority leader, สงบเสงี่ยม, เพลีย, begrudge, Hankow, ผีดิบ, แค, craftiness, pricelessly, rhapsodize, สิบตรี, chain pump, ส่อเสียด, e'er, พรหมวิหาร,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์