บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - long-eared

long-eared adj.
1. (อ้ายโง่) หูยาวอย่างลา
คำศัพท์แนะนำ
oblique, mural, clothesline, wastefully, พิทักษ์, roach, staple, labia, ภายหน้า, hullo, papers, diehard, in a dry light, waters, fair, conspirator, political, lithe, deferential, chai, hence, เหือดหาย, ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว, barter, Kwangtung, พระสงฆ์สามรูป, anaesthetic, paganism, หวยเถื่อน, กระบอง, spiral, เจตนาจะฆ่า, foot-pound, ชัด, line drawing, widow bewitched, note of interrogation, โรคอหิวาต์, sensibility, impact, งั่ง, buy for a song, yuletide, villainously, dither, sullenness, serviceably, ตะครุบ, beauty shop,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์