บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - littoral

littoral (ลีท-โทะแร็ล) n. adj. adv.
1. ใกล้ฝั่งทะเล, ดินแดนใกล้ฝั่งทะเล
คำศัพท์แนะนำ
Hong Kong, coastline, moody, civil court, ป็นตัวเป็นตน, semielliptic, galicize, catboat, ought, taliput, munificent, roof garden, sunk, boorishly, shrine, simultaneously, Injun, ชาติ, ด่งดัง, ผ่าน, ระหลาด, worm gear, pliancy, oriel, จจืด, barrel, make his mouth water, connoisseur, indispose, เต่ง, bowwow, insatiable, คอสูง, palpitate, ตาปี, Rice Dealers' Association, truck system, รูปสี่เหลี่ยม, wholesaler, overfeed, fatigue, ข้อหารือ, predicative adjective, ห่าม, seedy, hallow, คณะเทศมนตรี, ของขวัญ, reproof,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์