บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - listlessly

listlessly (ลีซท-เลซลิ) adv.
1. เงื่องหงอย, เซึ่องซึม, ไม่กระตือรือร้น
คำศัพท์แนะนำ
อัดอั้น, set afire, Romania, prorogation, anti-reflection, บุริมสิทธิ, leastwise, ให้ผมจูบคุณสักที, subsoil, perplexedly, อิริยาบถ, mantissa, total eclipse, มะลายู, พอประมาณ, waywardly, bookkeeping, disavow, กาก, nurseling, trivial, เขยน้อย, brickwork, scollop, นาคร, gruel, สมถะ, south-southeast, deadly night shade, บรรดา, hurricane deck, ทาสน้ำเงิน, สำนึก, ineptitude, แหลม, restlessness, Valentine, Ministry of Public Works, เอ่ย, คณะกรรมการบริหาร, petting party, นวม, ทีหน้า, painted stork, lethal, vie, commonalty, คติ, come to,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์