บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - listlessly

listlessly (ลีซท-เลซลิ) adv.
1. เงื่องหงอย, เซึ่องซึม, ไม่กระตือรือร้น
คำศัพท์แนะนำ
กุฏิ, ข้าพระพุทธเจ้า, hale, โรค-, not much, College of Cardinals, lea, transversely, eyewash, landaulet, วมกอด, nose, -rigger, นานาชาติ, slip of the tongue, ตะกี้, ข้อโต้แย้ง, vivid, Paris green, ดาว, hamstring, tolerably, sulky, mal de mer, หยด, cowry, quota system, เหรา, แปลก, casuistry, referable, quark, stirrup, credit card, expectancy, ศาลาประชาคม, overladen, expensively, bobstays, honorably, สมเด็จพระรามาธิบดีที่หก, transceiver, เมียน้อย, เนืองนอง, coconut milk, ปฎิมา, กี่ยวข้อง, superfluousness, Committee of Supply,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์