บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - listlessly

listlessly (ลีซท-เลซลิ) adv.
1. เงื่องหงอย, เซึ่องซึม, ไม่กระตือรือร้น
คำศัพท์แนะนำ
forsake, ดิก ๆ, ผ้าเตี่ยว, to-do, good-for-nothing, blow his oun trumpet, ทิพ, รอย ๆ, constable, creep, micromicrofarad, perplexed, Sita, paleo-, sponge cake, pornography, บุโรทั่ง, บูรณ, jerry-built, เท้ายายม่อม, sticky, พักพิง, blister beetle, yodel, chill, ตาถั่ว, unqueen, วิทยุโทรศัพท์, tragicomedy, out of his depth, เพล่, omnipresence, ersatz, exculpation, ีชู้, หด, Havana, cream puff, vowel, เล่น, กระโจมทอง, ก็บเงิน, แฝง, prevailing, ตะลีตะลาน, abruptness, restiveness, Knight of the Rueful Countenance, พยาธิวิทยา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์