บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - listlessly

listlessly (ลีซท-เลซลิ) adv.
1. เงื่องหงอย, เซึ่องซึม, ไม่กระตือรือร้น
คำศัพท์แนะนำ
บรรณา, ออกทุน, studied, stringent, ปา, seed, John, ineptly, numbness, อาชญา, overthrew, Persian lilac, get into a row, งุ่มง่าม, หัวแหวน, conical, resin, neotropical, ahoy, regulate, air cover, manual alphabet, ก๋วยจั้บ, nephew, mingled feelings, แรม, ฝา, ภูมิภาค, inimitable, ugh, off guard, fatherly, syphon, U-boat, จริยศึกษา, ขาทราย, crystallization, Ltd., Harrovian, สวนลุมพินี, economical, ตะรังตังช้าง, ชำระความ, electron tube, Keats, John, weariness, openness, unfinished, กางข้อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์