บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lissom

lissom
1. อ่อนระทวย, ระหง, ว่องไว
คำศัพท์แนะนำ
ผละ, นมผง, Carmelite, ทาสยาฝิ่น, tycoon, lay low, isobaric, ตาเต็ง, graceful, thieves' Latin, machine steel, โกมล, public corporation, temperately, ตามปรกติ, ไหมสับปะรด, apiculture, basely, แมงดานา, gamecock, wash and stand, inactively, White House, extenuation, first night, influence, combativeness, เสนี, ปุ, winscreen wiper, ชักไม้สั้นไม้ยาว, ปัจนึก, เยาวมาลย์, mania, clouded, prospective, carload, billionaire, omnibus clause, crab, ไฝ, shoulderblade, เป็นโทษ, barometer, โหน, tubing, magnesium hydroxide, palm civet, กรมวัง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
ฐานข้อมูล ธนาคารออมสิน , ฐานข้อมูล ธนาคาร , ฐานข้อมูล ธุรกิจสปา , ฐานข้อมูล นโยบาย , ฐานข้อมูล นวัตกรรมเด็ก , ฐานข้อมูล นักวิจัย , ฐานข้อมูล นักศึกษา , ฐานข้อมูล นักสำรวจดิน , ฐานข้อมูล นักออกแบบ , ฐานข้อมูล นางอรุณี ทองผุด , ฐานข้อมูล นามานุกรม , ฐานข้อมูล นายชุติพงษ์ ชาวกล้า , ฐานข้อมูล นิตยสาร , ฐานข้อมูล บริษัท ประเทศไทย , ฐานข้อมูล บริษัททัวร์ , ฐานข้อมูล บริษัท , ฐานข้อมูล บัณฑิตศึกษา , ฐานข้อมูล บัตรประชาชน , ฐานข้อมูล บันทึกเวลา , ฐานข้อมูล บันทึก , ฐานข้อมูล บัว , ฐานข้อมูล เบตเตอร์ กรีน , ฐานข้อมูล เบาหวาน , ฐานข้อมูล แบบทดสอบ , ฐานข้อมูล ประชากร พิษณุโลก , ฐานข้อมูล ประชาชน ชัยภูมิ , ฐานข้อมูล ประชาชน , ฐานข้อมูล ประชุมวิชาการ , ฐานข้อมูล ประเทศต่างๆ , ฐานข้อมูล ประเทศไทย รายได้เฉลี่ย , ฐานข้อมูล ประเภทลูกค้า , ฐานข้อมูล ประโยชน์ , ฐานข้อมูล ปริญญาเอก , ฐานข้อมูล ปาล์มน้ำมัน , ฐานข้อมูล โปรแกรม ร้านเช่าหนังสือ , ฐานข้อมูล โปรแกรม โรงพยาบาล , ฐานข้อมูล โปรแกรมห้องสมุด , ฐานข้อมูล ผลงานวิจัยการตลาด , ฐานข้อมูล ผลไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์ ประโยชน์ , ฐานข้อมูล ผลไม้ ประโยชน์ , ฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ เจ้าของผลิตภัณฑ์ , ฐานข้อมูล ผลิตภัณฑ์ , ฐานข้อมูล ผักเชียงดา , ฐานข้อมูล ผ้าอีสาน , ฐานข้อมูล ผู้บริจาคโลหิต , ฐานข้อมูล ผู้ป่วย filetype: mdb , ฐานข้อมูล ผู้ป่วยเบาหวาน , ฐานข้อมูล ผู้ป่วย , ฐานข้อมูล แผนธุรกิจ ,