บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lissom

lissom
1. อ่อนระทวย, ระหง, ว่องไว
คำศัพท์แนะนำ
talk down, พรัดพราก, City magnate, บริบูรณ์, snarl, tag, statute book, Gentlemen v. Players, Yogoslavia, เหล่, ช้อนโต๊ะ, arch-duke, window dressing, assumption, ภูเขาหิมาลัย, marsh gas, gnarled, ยุ้ย, round of ladder, sewing press, William I, บรรณาธิการิณี, acquisitive prescription, exo-, high fidelity, Japanese cherry, decelerate, ปากคีบ, นวนิยาย, pontiff, go the whole hog, omnibus conductor, allamanda, born with a silver spoon in his mouth, collective, suasive, run riot, มหาไถ่, รับปรุง, unblushingly, ยากเข็ญ, Hejaz, radiance, เจดีย์, สับ, vidi, have a fling, พระราม, selling handicap,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์