บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lissom

lissom
1. อ่อนระทวย, ระหง, ว่องไว
คำศัพท์แนะนำ
ราชินูปถัมภ์, สนามบิน, ผับ, เกินเลย, ฟันซ้ายป่ายขวา, ผ้าพับไว้, airgun, urban, ดวงตราไปรษณีย์, stand sentinel, มาตรจอดรถ, freebooter, backyard, กับอี, eyepit, roaring trade, ทนทาน, sago palm, ศตวรรษ, หลอน, คำสั่ง, death certificate, เลื้อย, ถิ่นฐาน, footfall, proletariate, เผลาะแผละ, speed trap, อาใจใส่, Cimmerian, in preference to, otherwise, โอ่ง, ยาดฟ้า, annoyed, clairvoyant, screen grid, aptness, quadrangular, แร้ง, ุรุ, commutation ticket, เข็มกลัด, ขยิก, spindle-shaped, บกะดิน, ทิศตตะวันออก, broadly, beeswax,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์