บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lissom

lissom
1. อ่อนระทวย, ระหง, ว่องไว
คำศัพท์แนะนำ
ลูกผสม, เหลือคณนา, represented, regarding, leakiness, ตัดปัญหา, steepen, paper money, Twelfth day, cricketer, safety glass, erne, Rabeleais, huntress, wheelwright, reciprocating motion, ชายหลังค่อมแห่งโนตรดาม, เวทางค์, มหิมา, dodder, indescribability, subject, thought-reader, บริเวณ, general strike, unalloyed, lithium grease, ู้อาศศัย, สินแร่, น่าเกลียด, bearable, สาลิกาดง, reclined, รียบแปร้, ระหกระเหิน, lose the day, ditch, ประโลม, วิพากษ์, charm, เสียท่า, equinoctial storm, changeless, วก, panoramic camera, กระดูกหู, นครวัด, soft-pedal, virulent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์