บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lissom

lissom
1. อ่อนระทวย, ระหง, ว่องไว
คำศัพท์แนะนำ
จานเชิง, ทองคำเปลว, harder, บรรเทา, blent, แพทย์, ับทุกข์, lubberly, stipple, Empire City, ซาบ, ดะ, news, เบื้องแรก, lose weight, task, benedictory, lefthand drive, top gear, โทรโข่ง, กระดุมทองเทียน, สหภาพ, ประดิษฐาน, form letter, ริดสีดวง, capital goods, dementia, ยำเนื้อ, believable, on his last legs, prevaricator, กระทกรก, idiot, hurricane, สุ่ม, trick line, uncounted, a.euphemistically, เฝ้าาทูลละอองธุลีพระบาท, domesticate, ยี่หอ้, เสื้อคอปิด, หางว่าว, first wind, qualm, Gallicism, บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, น้ำขลุกขลิก, เกลือก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์