บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - linoleumed

linoleumed (ลิโน-เลียมด) adj.
1. (พื้น) ที่ ปูด้วยพรมน้ำมัน
คำศัพท์แนะนำ
take trouble, purgation, mouse deer, stinking, market, เบ็ดเตล็ด, splinter, Bloomsbury, ื่อ, made-to order, rowel, เซ่อ, ตุ๊กตุ๋ย, hydrocotyle, Tamil, หย่อนใจ, กรวด, deportation, encumber, jawbreaker, ตติยจุลจอมเกล้า, แหงน, anticlimax, commons, Grand Boulevard, Japanese cherry, ping-pong, passe partout, bordeaux mixture, หมัก, สหพันธ์, timber, woe, เสลดหางวัว, cab rank, get down to brass tacks, fat-braind, unlimited, apex, หมวกแก๊ป, imprison, carry the day, aridness, psychologically, กระดำกระด่าง, criminal, วิตกวิจารณ์, capsize, ตะกรน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์