บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - like-minded

like-minded adj.
1. มีความคิดคล้ายคลึงกัน
คำศัพท์แนะนำ
chasten, side arms, ไฟ, ลูกแล่ง, jujitsu, scientifically, agree to disagree, spleen, คลอน, moroseness, แหลม, putter, เผาะแผะ, กระเสือกกระสน, time machine, swirl, vice-regent, upheaval, veritable, misanthropic, top gear, สวัสดิการ, เมืองนอก, uncover, บ่าย ๖ โมง, ราชาคณะ, hasp, centilitre, shoot, state carriage, ผนวก, oil painting, near the knuckle, dowdy, nux vomica, หน้าจืด, สมุทร, Caesarean operation, days of the week, ถ่าย, guilty, กนกนัครา, felonious, weekend, secretion, half-life, klong, complement, betoken,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์