บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - light-headed

light-headed adj.
1. คลั่ง, ขาดสติ
คำศัพท์แนะนำ
intermediary, judo, peace, ขนมหอยแมงภู่, กุศโลบาย, knock to gether, อดเล็กตอดน้อย , สถานอัครราชทูต, หน้าด้าน, hung, murmurous, press gallery, เปรียว, tetrahedron, ปลากัด, broadcast band, evaporation, hostler, push off, unbind, ผู้เฒ่า, age of mammals, หยักไย่, เดคาลิตร, inexorability, belly of a sail, หัวเสีย, second nature, กำแพงเขย่ง, ropy, ฉัพพรรณรังสี, อัดใจ, castigatory, prediction, ศก, P.M.G., parallax, trusty, suck, mislead, agree, แพล็ม, ฉันจังหัน, วรรณคดี, ยมทูต, rose apple, blimp, perk, เอ็นดู,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์