บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
throaty, chloroform, spine, ฮ่องกง, ู้วิเศษ, comparatively, Whig, moustache, ยกธงขาว, rose-colored, หูไว, ชั้นพิเศษ, ถ้าหากว่า, op. cit., เพื่อนฝูง, stunted, บบอย่าง, นามานุประโยค, movies, ปูนซิเมนต์, monitorial, inobservance, carbon paper, calves, ปรับทุกข์, กลัวบาป, uneven, tenon, Frieze, ตู่ตัว, unpleasant, kiss-curl, หยอง, ruse, ธรรมชาติ, กล่องดวงใจ, cram, ชุมสาย, unfathomable, อดีตชาติ, ตะไกร, militancy, fortuitous, war-weary, กึ่งมนุษย์กึ่งเทวดา, treetop, senility, ถิ่น, stultify,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์