บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
tin soldier, p.p.c., Anglo-Thai trade, across-the-board, physiognomy, fire brigade, patriarch, spangle, เล่นกลกับถ้อยคำ, Jeffersonian, น้ำมันสลัด, exertion, ewe, ุ้มท้อง, ระหัด, brandish, on the part of, radium, protrusion, ลกเปลี่ยน, หื้อ, ตั้งรกราก, toady, poolroom, พำนัก, ปวดอุจจาระ, แก้ลำ, ัวพิมพ์, dreamlike, คัมภีรภาพ, seed pearl, stonewalling, Hyde, jubilee, Caucasian, ฉิ่ง, inattentively, ตัวถัง, spoiled, vesper, screwdriver, metallurgical, ะท้อนใจ, tubercle, ฉียง, ไพเราะเพราะพริ้ง, พายุฝน, ตัวเปล่า, กรรมการรักษาพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์