บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
ti, co-executor, push, กำแพงมีหูประตูมีช่อง, fiat, กะโล่, incombustible, internally, slaughter, analytical geo metry, วงษ์, mired, แหวนตรา, nonessential, ไปโดยเครื่องบิน, spring a leak, aglow, presumptuously, axle box, งุ่นง่าน, สวนผลไม้, pilferer, thermionic valve, long-term credit, cut in, ชำมะนาด, lithium, press agent, ฤทธิ์, ก้อง, indisputable, overate, stonehenge, transiency, retroversion, หักคอ, sliding door, their, heretical, bliss, doughtily, exigency, saga, prelude, flattery, แต่งหน้าร้าน, to some extent, ball of the foot, อ้าว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์