บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
Co., impregnation, ย็นชืด, อย่างนี้, puppet, ท้องตรา, อรัญญิก, rickshaw, gentile, unproductive, สามัญ, อ้าว, biting, ข้อ-, anchovy toast, สูงศักดิ์, Crimea, มหาสมุทรอาร์กติก, vizir, atomic pile, bare-faced, quayside, malevolently, standing committe, cut up rough, Chilean, sickroom, fleck, twister, คงคา, febrile symptoms, heater, กระจุ๋งกระจิ๋ง, shout, mail, popularization, sylvan, make cow eyes, หมูแผ่น, pudding stone, ตามมาอีกนุงตุงนัง, past, Fourier, depleted, ซ่อน, durance vile, บรรดา, public, abjure,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์