บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
พร่อง, สวน, winged pea, ฐานะ, foyer, โกรธขึ้ง, ตกไปอยู่ข้างหลัง, นย้าย, าน ๆ กัน, oysteer fritters, disposed, เง่า, twang, dogged, อาณัติ, มิรู้วาย, life preserver, บัง, factory, travel-strained, crypt, soft water, มัธยมตอนปลาย, headquarters, malicious, เข่า, Pantagruelism, ับปาก, corduroys, เฟิน, doughnut, temperament, glamorize, hoggish, -master, brutal, gelding, finis, ครรภรักษา, เพราะเหตุนี้แหละเขาจึงลาออก, ถึงขัย, pollen, กินเมีย, แม่ค้า, mortgage, slate club, เงียบ, morsel, balm,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์