บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
บรรยาย, ฉะนี้แล, terrify, เรไร, ค่อนข้าง, assembly line, น้ำขึ้น, of late, Y.M.C.A., gingham, abominate, booking office, เมื่อเช้าวานนี้, ขอบ, ห่วงใย, ad rem, looking glass, ข้าวเปลือก, ดูดู, ฟุ้งเฟ้อ, stubaxle, ยืน, felinity, go up, mill hand, greatly, จาม, ตะบอย, indention, ถึงแก่พิราลัย, aberrate, เครื่องนุ่งห่ม, หรอก, หน, rivet, speculator, bemuse, oil engine, sue, ว่า, หามิได้, succession duty, physiologically, up to the mark, ชวาลา, ขี้เหนียว, articulated, เทพารักษ์, เกลี้ยกล่อม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์