บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
dabble, ตลอด, caller, slapstick, minister, โว่, harry, แปรสภาพ, ผู้พิพากษา, สีลบ, อ่านหนังสือออก, come across, เอ้อเฮอ, vinous, rural civilization, ตัวเก็ง, พระราชอาณาจักร, obelisk, สวรรคโลก, trap cellar, ดั้งเดิม, คุณหนู, มัชชะวิรัต, milady, quantum sufficit, drop, liken, parent, members above the gangway, latch, beamless, abjectly, เย่อ, hallucination, ร่ำลือ, workaday, Homeric laughter, golss, window-shopping, พล้ำ, ้นกบ, riveter, สังคมสงเคราะห์, ทำเล่น ๆ, indeed, เตาเผาอิฐ, walloping, ค้ามูล, ปฐมฤกษ์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์