บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
perpetuate, move, intelligence bureau, K.G., bell-shaped, bulldose, foretell, nom de plume, ตอบแทน, ตราประจำตระกูล, grease-box, นิทรารมณ์, half-tone, dissymmetry, middle age, insensately, small intertine, เยอรมนี, piece de resistance, กำพืด, ม่เหล็กสนาม, internal combustion engine, bloomin', หนี้, go through, หดตัว, proper, exuberance, จีนเต็ง, สงคราม, กะบังตา, กระดูกสะบัก, แป๊ะซะ, family hotel, sprily, agitator, take up residence, set out, Metternich, ชาน, เขตทหาร, อิสริยาภรณ์, lovebird, U.S.S.S., ฟูด, invalidly, indefatigable, มะเส็ง, fickleness,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์