บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - lie heavy on his conscience

lie heavy on his conscience
1. เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้สึกหนักใจ
คำศัพท์แนะนำ
ระตุก, veracious, British Expeditionary Force, verandah, The Merry Wives of Winsor, have nothing to do with, biological, abstruse, enchanting, unemployment benefit, macaroon, ละแวก, สังหาร, เสียกำลังใจ, colourable, ปลาย, wholesome, Buckingham Palace, บันเบา, knowing, เผ่น, กรมประมวล, หัวจุก, ขมุกขมัว, เมื่อย, hokey-pokey, ถอก, เจ็บไข้ได้ป่วย  , อย่างนั้น, blood pressure, เลี้ยงโต๊ะ, ุบ, monosyllable, hitherto, ลึงค์, aloof, fairly, อาชีพ, Kantianism, บั้นปลาย, in the black, heir, หนองใน, journey, เดาสวด, วิทยาคม, เชิง, นเฉื่อยชา, make head,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์