บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - let go

let go
1. ปล่อยให้ไป, ปล่อยมือ, เลิก
คำศัพท์แนะนำ
phlogistic, tour, shutter, aeriform, devout, Emprie State, seance, mimosa, fruiterer, level-tempered, abrasion, intimation, oil magnate, eatables, ล่วงลับ, strategically, emblematic, civil disobedience, temtingly, ข้อง, realm, tung oil, สายรัดทึบ, expend, หมุนเวียน, give back, Shakespearean, shoplifter, occupy, abolishment, nun bird, bock-beer, causation, list price, จงใจหลบหลีก, ซน, cigar, readably, shelf, brickwork, ฟิลม์ม้วนหนึ่ง, หาง, jackknife, Almanach de Gotha, เด่น, กลางดึก, pull it off, Jack the Giant-Killer, bey,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์