บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - let go

let go
1. ปล่อยให้ไป, ปล่อยมือ, เลิก
คำศัพท์แนะนำ
colourable, โคลง, เดินกรุ้งกริ่งผ่านพวกผู้หญิง, Swarajist, broth, European, wasting, calorimeter, างตา , พิธีกร, vaudeville, หม้อข้าว, prov., บ่อนทำลาย, on the spur of the moment, matchless, darkness, kneecap, jaunt, postgraduate, cuddlesome, ปัน, tolerance, dolefully, twelvemonth, probation, แตกฉาน, หอยอีรม, chain shot, warranty, togetherness, บัววิคโตเรีย, permanent magnet, legally, arch-traitor, dauntless, ดาย, มูรธาธร, ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม, come up to, relieve his feelings, baffled, ขบขัน, illiteracy, prolonged, long play record, independently, ปัง, คนแปลกหน้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์