บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - let go

let go
1. ปล่อยให้ไป, ปล่อยมือ, เลิก
คำศัพท์แนะนำ
lifeless, glory be, raise land, intolerable, city editor, เบิกเรือ, a good while, ฮัก ๆ, ไม่, followers, decision, เบื้องต้น, infirm, running knot, tell fortunes, คล่องปาก, The Talisman, ผ้านุ่ง, tuck, to-be, God willing, อามิส, blithe, aspersion, vina, บ้านเกิดเมืองบิดร, ปลี่ยวใจ, หยิบหยี, oxidize, harlequin, nether garments, ชี้น, terminologically, mandolin, ทวาย, สัปเหร่อ, versus, nutcracker, แล, ปลงชนม์, กระเบื้องหน้าวัว, heathendom, ข้าเจ้า, พรวด, quixotism, ขว้างเงินทิ้งน้ำ, ตัวตืด, ขัดแย้ง, keep his own counsel,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์