บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - let go

let go
1. ปล่อยให้ไป, ปล่อยมือ, เลิก
คำศัพท์แนะนำ
ละม้าย, ง่วงเงาหาวนอน , runabout, เปล่าใจ, Ireland, omega, บริหาร, Faraday, shop-soiled, ช่าง-, elope, กรนฟี้, าด, ตาน้ำ, whosoe'er, มาเถิด, ซื่อสัตย์สุจริต, โก้, superiorly, เมตริก, อกไก่, take the edge off, give ear, ลบหลู่, Freudian, snappily, นิด, sound of his voice, rowdy, candied ginger, ลนลาน, telly, get the wind up, เขย, understate, olfactory organ, spat, กราง, งวด, megaphone, discouragingly, significant figures, ประปราย, หยุดงาน, jugful, ล่อน, อธิปไตย, steadily, welladay,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์