บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - let go

let go
1. ปล่อยให้ไป, ปล่อยมือ, เลิก
คำศัพท์แนะนำ
พลัด, interior decoration, nightmare, blacking, chain smoker, นอนหลับ, เสวยราชย์, manual transmission, stay put, calligraphy, comte, brown rice, คดีอาญา, กระป้อกระแป้, water chestnut, เผด็จการ, S.E.A., ฟู่, อาทรร้อนใจ , ไม่กี่, Eiffel, elegize, gauntlet, close-mouthed, degrading, Johnson grass, กิตติมศักดิ์, หุ่นยนต์, ทั้งหมด, soft sell, พระบรม-, ระเบ็งเซ็งแซ่, observe, เล็ก ๆน้อย ๆ, ูดแก้ , teachers college, วันศุกร์, เทิบ ๆ, thorny, อภิวันท์, เจ็บไข้, borough, disarming, bachelorhood, ถั่วเขียว, กระพง, health insurance, deliciously, ขบวนความ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์