บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - let go

let go
1. ปล่อยให้ไป, ปล่อยมือ, เลิก
คำศัพท์แนะนำ
parcel post, omnipotent, what's what, long-shore, jaywalker, dissyllabic, เสียไม่ได้, ทั้งโขยง, มหาพน, Prussian, ลั่ง, workaday, whosoe'er, trombone, thrift society, legatee, ปู่ทวด, คู่มือ, โป, separate maintenance, สกุล, overhead, lamina, autonomist, sheepishly, ๒๐ ตารางเมตร, สวะ, sire, Excellency, saying, โงนเงน, บรรณาธิการ, scrape acquaintance with, intracranial, sexless, nullify, Gulliver's Travels, เข็ญ, stud bolt, examiner, ฉลาดแต่ไม่เฉลียว, forgave, ขึ้นฉ่าย, หัวสะพาน, treason, ปากเป็ด, ตาเต็งการชำระ, cantab, had,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์