บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - legato

legato (เละกา-โท) adj. adv.
1. ในภาษาดนตรี หมายว่าให้เล่นค่อย ๆ โดยไม่ขาดเสียง
คำศัพท์แนะนำ
nightchair, imperatively, dimly, กาลักน้ำ, billing and cooing, สมาชิกสภา, ันกัน, กลุ่มตะวันออก, หนังสือเล่มนี้ให้ใคร, ลงขัน, ชั้นตรี, คานหาม, gamelang, พิมพ์โรเนียว, ือดี, industrial relations, คบหาสมาคม, ปีกไม้, God Save the King, honor, Ruritanian, weekend, cater, jerry-built, สุดที่จะคณนานับ, ตติย, ความบ้า, แก้บน, prodigiously, obstruct, deftly, ดาวเทียม, bon, คลอก, eagle, pole plate, royal patronage, profession of arms, happening, แช่ง, พรูดพราด, war veteran, time honored, window dressing, ค้นพบ, โฉ่, ขวัญข้าว, ลิงค์, ช้างตกมัน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์