บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - leaven

leaven (เลฝ-เอ็น) n. vt.
1. เชื้อสำหรับใส่ขนมปังให้ฟู, ใส่เชื้อ, เจือปน
2. ทำให้เบา, ทำให้ร่าเริง
คำศัพท์แนะนำ
กึง, stool pigeon, cobweb, hobo, -ous, complaisantly, stiff-necked, Louis, definitive, L.R.C.P., regalia, folio, apple tart, gopher, athletic, ตง, อุกฉกรรจ์, pan-Asianism, องท้อง, riposte, ผาย, south wind, Sicily, chlorinate, น้ำตาลเมา, fall in, หางเสียง, think, cut dead, ปลอดคน, steersman, apartments, neutron, distinguish, empisicism, rostrum, knotty, เที่ยวอ้าปากงาบ ๆ, law court, บรรทัดฐาน, ลบเกลื่อนความผิด, ระกอบ, grounds, ห้ามสมุทร, grind the face of, สะสมอาหารไว้เผื่อว่าอากาศจะหนาวจัด, คุณศัพท์, การประชุมวิสามัญ, appositely,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์