บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - leaven

leaven (เลฝ-เอ็น) n. vt.
1. เชื้อสำหรับใส่ขนมปังให้ฟู, ใส่เชื้อ, เจือปน
2. ทำให้เบา, ทำให้ร่าเริง
คำศัพท์แนะนำ
inset, understood, กำลังอากาศ, อนุปริญญา, Fleming, successively, loincloth, bravery, alarmed, ระสิทธิภาพ, serious, make the best both job worlds, ภาคินี, osprey, กันไตร, ipecac, weather eye, snach thief, sceptered, ถ้วยชาม, scape, ใบรับ, punish, disingenuousness, บ้าภาพยนตร์, เลขคี่, nonattendance, emigration, thoron, nail polish, above-ground, ไข่ต้ม, Kachin, ตำลึง, ยุวกสิกร, stainless, ินกำไร, potshot, water hyacinth, พรม, จิ่ม, เตะโด่ง, ั่น, long primer, cutaneous, unearned, ขายของรุสต๊อก, แขนง, wet,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์