บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kopeck

kopeck
1. เหรียญรุสเซียมีราคาประมาณหนึ่งสตางค์
คำศัพท์แนะนำ
นักหนา, ไมล์ทะเล, โทรศัพท์, chaplain, smoothing plane, hibernation, tricolor, booty, ไก่เขี่ย, asperity of temper, innocuous, soft slumber, welkin, hunchback, monopolize, otioseness, wagtail, เปิด, frugal, ชุมนุมพงศาวดาร, เสาะ, Sumatra, saffron, disintegration, cerebral hemorrhage, scorer, occident, ตอบแทน, ลาภอันมิควรได้, แต่นี้ต่อไป, labor, ตัวบวก, มุขบุรุษ, เรือ, fall on his knees, ปี๊ด, ตุรกี, International Labor Organization, materialism, lodgings, jack-o'-lantern, sequel, drivel, โกโรโกเร, precariously, หลักกฎหมาย, synthetically, ขม้ำ, mass medium,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์