บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kopeck

kopeck
1. เหรียญรุสเซียมีราคาประมาณหนึ่งสตางค์
คำศัพท์แนะนำ
ไหว้พระเถิดพ่อคุณ, hailstone, scantiness, curmudgeon, corridor train, ถึงใจ, a good while, pur sang, เรี่ยราด, กระโจมปืน, savor, assuage, หนวดโง้ง, Venus of Milo, light, หัวกระเทียม, ขับต้อน, credibly, ขี้ตื่น, รูปห้าเหลี่ยม, ขันต่อ, receipt book, พังเพย, inapplicability, cash account, no (nothing) less than, cochineal, fungus, ่องแผ้ว , movies, วารสารศาสตร์, novitiate, F.B.I., Winchester, ตกกิ่ง, Her Imperial Majesty, road wheel, ประนีประนอม, haggis, สีแดง, orchestration, self-possession, managing director, หมู่เกาะฟิลิปปิน, eddy, stealthily, rout, ต่อรอง, substrata,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์