บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kopeck

kopeck
1. เหรียญรุสเซียมีราคาประมาณหนึ่งสตางค์
คำศัพท์แนะนำ
anomalous verbs, รงกลด, rub shoulders with, mashy, ยาม, Mayfly, Ionic order, คาดคะเน, twill, casuistic, rose-colored, กรมช่างแสงทหาร, ลูกหมากรากไม้, sweeping, vice-consul, pyrethrum, ช่วยผมสักที, chaplain, น้ำขึ้น, มกุฎ, unamenable, parasol, เขม็ง, doomed, กลัว, ทุย, กวดขัน, gloved, brewery, unisured, หัวขั้ว, rustle, apoplectic, หักแนว, เล่นเบี้ย, มไหศวรรย์, War of the Spanish Succession, ชั่วช้า, scepter, บุตรา, doubloon, กรมการแพทย์, cubbing, จารกรรม, Dvaravati, rough going, vivisect, ruinous, หมอยา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์