บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kopeck

kopeck
1. เหรียญรุสเซียมีราคาประมาณหนึ่งสตางค์
คำศัพท์แนะนำ
sob stuff, ยักยอก, shaving board, plaza, forfeiture, เรียกชื่อ, idioplasm, swallowtail, flyweight, tuan, กินข้าวเสียให้หมด, การโฆษณาชวนเชื่อ, Isthmus of Kra, แพทย์ผดุงครรภ์, ส่วนรวม, เกลี้ยกล่อม, mother earth, freeman, ตัวตลก, chorister, crossness, compound fraction, ดอนเจดีย์, intoxicating, improvidence, ลงพิมพ์, theirs, working day, ฉับ, scoreboard, unwisdom, technical college, bloodhorse, ready-mixed concrete, turmeric, ยี่หระ, inform advise, บ้านเกิด, encyclopedia, Achillean, Florida water, draw up, beady, กระบวน, electoral college, palpable, box compass, fit to hold a candle to, target date,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์