บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kopeck

kopeck
1. เหรียญรุสเซียมีราคาประมาณหนึ่งสตางค์
คำศัพท์แนะนำ
นวรัตน์, wheeler dealer, fizz, shop, delible, cuboid bone, Malacca cane, toe-in, bought, volatile oil, supervene, leukorrhoea, inhalation, nursing-home, flatly, หมวกกะโล่, ต้นไฟ, magnetic speaker, wraith, elongate, nightie, Ubon Ratchathani, voraciousness, อีกไม่นาน, beg, stentorious, take notice, tailing, ขะเยอ, หาเหตุ, ทอดกฐิน, ประเสริฐ, mushroom, กำหนัด, eureka, คบ, กใจ, rectified spirit, หนอนบ่อนไส้, พรรค์, Spenser, Edmund, southerner, prudery, ปฎิบัติได้ผล, blazon, ๑ ทุ่ม, พิชิตศึก, Saint George's, each other,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์