บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kopeck

kopeck
1. เหรียญรุสเซียมีราคาประมาณหนึ่งสตางค์
คำศัพท์แนะนำ
เครื่องเครา, บุก, Frieze, ส่อ, ช้อนโต๊ะ, balance of nature, boo, ิดหนี้, นีตินัย, democratization, sheaves, คงอยู่, salty, ร่วมแรงร่วมใจ, collapsible, Department of Public Relations, sec., poll, dismast, severance pay, กระทรวงทบวงกรม, ซื่อสัตย์สุจริต, focus, ลายเสือ, overhead railway, monitorial, harmonium, period costume, busman, nickel-cadmium battery, amaranth, adjectival, taproom, นุ่ม, ง่วงเงาหาวนอน , bell apple, over and over again, malapropism, bedsore, spaceship, offended, conduct, พุทรา, disagreeable, nattily, persist, gaitered, think highly (have a high opinion) of, cognomen,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์