บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kopeck

kopeck
1. เหรียญรุสเซียมีราคาประมาณหนึ่งสตางค์
คำศัพท์แนะนำ
liquid hydrohen, distinction, hutch, อุทาน, Cupid, dub, poor law, ขัดขืน, at that, recriminative, กรวดน้ำ, นิ้วชี้, าแป้ง, mango, clapper, สิบสอง, ไม้ยืนต้น, The Ugly Americam, Job's tears, reputedly, น้ำกระสาย, air, ivory nut, ประนมมือ, coy, metropolitan, faithlessly, chateau, tantalizingly, ชอบพอ, น้ำŽ, เศวต, ไปเสียเถิด, flyier, ทาสปัญญา, deceit, British Isles, legionnaire, guano, แร่ดีบุก, เงียบสนิท, ช้างสีดอ, installment, brew, lout, derail, steam tin, peep, flowery,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์