บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
คัน, slop, and jump, property tax, สาคู, restlessness, derail, down quilt, St., ป็นดัง, คลึงเคล้า, อาจริง, wolverene, Babel, filthiness, Rue de la Paix, discomposed, เงินนอน, full-dress rehearsal, พ้นทุกข์พ้นร้อน, soften, new rich, shine, ังกรง, gewgaw, naked, hug, factory, extreme unction, หมดมลทิน, topicalness, pariah, pompous, ผุดผ่อง, ล้น, ground plan, transferee, winsomeness, languidness, dead load, disability, criminology, business administration, A, iodine, loris, copra, Ministry of the Interior, aperture,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์