บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
claw, ล่เบี้ย, กวน, stretcher, abstruseness, ยวง, totalizer, body, กระจาบ, กสามศอก, phlegmatic, tangerine, arraign, theatergoer, Bren gun, ไม่มีมูล, milk hedge, in good order, ลูกฆ้อง, รักแร้, พะเยิบพะยาบ, น้ำขึ้นน้ำลง, hop the stick (twig), สาธารณสถาน, drily, crater, war-torn, verdure, concerned, priory, ประพันธ์, esparto, payable in advance, ตื่นตัว, crankshaft, rudimentary, โปก, nuke, roof rack, Second Empire, make a practice of, in this connection, disorganization, slushy, put on weight (flesh), โสหุ้ย, tetrahedron, obsolescent, สนุกสนาน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์