บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
talk, milk shake, kino, fence time, fall, ประดับประดา, bacteria, จอมไตรโลก, tempestuous, บ้านหลังนี้, ultramarine, unkind, for nuts, instance, Corsican, โกร๋งเกร๋ง, ญัตติ, wend, stoker, guiltily, Q.B., rambling, อาหารค่ำ, fleet engineer, Red Sea, unmoved, capitalism, ตะแบก, rumble, red, รับรู้, กรรมบถ, ประติทิน, Father Time, เมขลา, ละอองธุลีพระบาท, aurora australis, หวายตะค้าหวายลิง, disarrangement, King Emperor, หิมวัต, miscalculate, blest, vermiform appendix, คหบดี, ล่วงประเวณี, fall in love with, sandalwood, ปาฐกถา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์