บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
ฉันซื้ออะไรมาเผื่อคุณด้วย, transceiver, haemorrhagic, เสบียงกลัก, Ruritanian, เหมือนกัน, แปรงสีฟัน, walk the waves, on every account, กระตุกกระติก, รึกษาหารือ, and pair, ชื้นแฉะ , แผ่นดินถล่ม, bottle up, coldfeet, sexagenarian, govern, ในเวลาอันควร, flame projector, meek, reliability, peer, erratic, โปรแกร็ม, นครโสเภณี, stroke of genius, cleavage, no-trumper, Carthage, จดหมาย, mumbo jumbo, autograph, cut the ground from under his feet, tyrannize, ทึ้ง, peddle, paternally, pukkah, cognate object, ดักดาน, roving commission, fingerling, fiscal year, ถ้วยทอง, เดินจนขาแทบหลุด, บรรเทา, สูงลิ่ว, นิดเดียว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์