บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
สาธุชน, อคติ, how, cedar, time out of mind, epee, community, ขวัญบิน, imposter, revive, coldblood, ทราบ, หม้อน้ำ, undisputed, onto, half-bound, highest common factor, หน้าเป็น, Bostonian, match-point, planimeter, specked, widen, skil ful, pendant, hold his head high, ratedhorsepower, laboratory of the mind, หัวแหลม, canary seed, kind, ผ้าเช็ดมือ, เหวง, ประชาทัณฑ์, Manu, throttle down, optic, secularity, อก, long measure, monologue, อธิบดี, street, lariat, เฉียบแหลม, teasing, คหเศรษฐศาสตร์, resolutely, งัก ๆ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์