บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
chapter and verse, ไกรลาศ, corrugation, tuition, pessimist, take it lying down, อารยชน, stockinged, แดดกล้า, emanation, clairvoyance, Supreme Being, borough, คลางแคลง, knighthood, Curie, Marie, curtain, มักมาก, ศารทจีน, third finger, in bulk, แจว, หอ, expediently, dishonest, number one, Lancashire boiler, solid measure, ั้งนั้น, bacillus, สะตอ, diversify, อวกาศ, plodding, หน้าบาง, นาคบาศ, icicle, ยงโย่, overdrawn, Pekin, rhapsodize, hypodermic, ชวนกัน, fustian, พิจารณา, colonel, หัวน้ำลง, Moorish, small-town,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์