บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
ร่วน, bread-and butter miss, gulp, หันกลับ, familiar, pull off, resound, lay lord, boil, งุบ, stirring a finger, palliasse, nearsighted, ดินส้ม, เยี่ยม, vassalage, intangible, ือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา, ไกรทอง, นิยาม, tapir, วันที่ระลึก, Singapore, terra firma, peep, master of the King's Household, Poincare, Ragmon, free alongside ship, lionize, decadent, albeit, regimentation, เจ้าขุนมุลนาย, ปล้อง, ลิ้นทะเล, privilege, perilously, ถ่าง, Thurber, James, beauty contest, fatuously, plight, transducer, crimp, ลื้อย, oysteer fritters, damselfish, cheese-cloth, stunt,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์