บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
rapaciously, ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, piece goods, เบามือ, คณะศิลปศาสตร์, Bankruptcy Court, Four Truths, confectionery, Pandora, เสนาธิการทหารอากาศ, frankfurter, sweep the deck, Celt, abrasive, อำเภอ, retrospect, benignity, bogie, นิราศร้าง, virus, สะพานหัน, stability, pay through the nose, philanthropist, vi, marked, mark of mouth, Dick and Harry, blank line, prolongation, ดีเดือด, plight, we've, canful, premonition, ทิศเหนือ, V.A.D., above suspicion, รองรัง, consumer, siege, election, กรุ่นไปด้วยความไม่พอใจ, พาโล , ถนอมกล่อมเกลี้ยง, corruptibility, นาบ, ตากลม, เพ่ง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์