บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
คฤหบดี, involve, cocaine, sagely, doodle, tear around, skyrocket, odoriferously, หิรัณย์, thickskinned, rye-grass, diadem, ดูแล, contagious, วัวแดง, กิริยามารยาท, กังไส, grader, west-southwest, unknown warrior, ถ้ำ, astronomer, Worcester, สมเด็จพระพุทธยอดฟ้า, gull wings, surface color, disturb, กะปริบกะปรอย, Roland, สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ, to start with, bleary, กะพริบ, เชือด, กระซุบกระซิบ, ร้านอาหาร, gainfully, ้อน, slangy, สนามกอล์ฟ, chert, rind, napkin, โขด, shell money, สมเด็จ, casuarina, Teutonic knights, secularly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์