บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kites

kites (ไคทซ) p.
1. ใบเรือผืนที่อยู่ยอดเสา ใช้เมื่อเวลาลมน้อย
คำศัพท์แนะนำ
badtemperedly, frowningly, toss, chain pump, C.G.M., นŽ, เหิน, Tirolese, corruptly, ไข่ดัน, in loco parentis, ข้าเก่าเต่าเลี้ยง, odiousness, dilemma, snap division, การ-, run to waste, reptile, ง่าย, preternaturally, risibility, ท้องเรือŽ, wrecker, อึกทึก, tapeworm, ปรุ, table moving, สังปะติเหงะ, drachma, bite, กลาง, endive, คลอด, oleaginous, ดาวฤกษ์, aperture, อภิวันท์, recessive, poker-faced, เชี่ยวชาญ, อัปลักษณ์, tankard, จง, hush money, ไว, impoverish, องท้อง, make a noise in the world, pedestrianism,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์