บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - keep late hours

keep late hours
1. นอนดึกตื่นสาย
คำศัพท์แนะนำ
top most, latent, cubbyhole, mat, revenue officer, Lord High Admiral, monotype, ิต, expressively, preoccupation, soberly, brine pump, ตีสาย, carry through, deckhouse, creme, kangaroo, อนกรีตเสริมเหล็ก, unassuming, แหยง, degrading, Man Friday, stay-at-home, unarmed, อธิบดีกรมตรวจเงินแผ่นดิน, collard, come to the point, Pankhurst, ปรุ, glomerated, marvel-of-Peru, archives, ฉียงŽ, tableware, นครราชสีมา, ข้อหารือ, ลูกเสือ, หัวเรือ, stickiness, Sumatra, unofficial, stick-up, ทั้งเกลียดทั้งกลัว, span, รังกา, crave, หายสนิท, puerile, F.A.,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์