บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - keep late hours

keep late hours
1. นอนดึกตื่นสาย
คำศัพท์แนะนำ
สงสาร, mastery, sextette, autocrat, suavity, Indian gallinule, Polaroid, trolley, marlin, academic, นางแย้ม, devine, unabiding, ธุดงค์, สนใจ, โบราณกาล, ละม่อม, รำ, อุปัทวันตราย, sonny, tulle, -ory, crois sant, โผง, Muslim, get into a row, ห้าสิบ, impartiality, play up to, ตรม, hazily, ทุปปัญญา, ยกโขยง, สินจ้าง, had rather, delivery van, distract, รูปสี่เหลี่ยม, ดีกว่า, ข้าวสาลี, เสาร์, impassivity, forefoot, พิกุลทอง, เปรียญเก้าประโยค, virtuously, eyesore, busy, กระเถิบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์