บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - keep late hours

keep late hours
1. นอนดึกตื่นสาย
คำศัพท์แนะนำ
เปียก, half a crown, บังคับบัญชา, at a snail's pace, dustbin, อาจริง, auspiciously, เห่เรือ, pounder, เฉลิมฉลอง, strait waistocoat, ไกล, วรรคตอน, demagogue, เด็ดชีวิต, มังคุด, music, thrush, เงอะ, warranter, burrow, settle his hash, พยางค์, ignoramus, กากหมู, depopulation, อัดภาพ, patron, demilitarized zone, scraper, นกยูง, blench, ของเชลย, screwball, ปาโมกข์, ทะยาน, heaviness, แม่ปิง, gratuity, switchback, ตริ-, ทบ, spun gold, ฝ่าย, d', free city, ถูกกระสุนสองนัด, เพล่, สลอน,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์