บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - keep late hours

keep late hours
1. นอนดึกตื่นสาย
คำศัพท์แนะนำ
หอไตร, ด้วงมะพร้าว, abeyance, ตาสั้น, transliterate, ไตรทวาร, mal-, ascendent, กระจิด, sweety, chump, imperativeness, en-, ทุกคน, asperse, reorientation, ยั่งยืน, เหม็นเปรี้ยว, incisor, ที่สาบสิบ, quick, นิ้ว ก้อย, vulcanite, มือใหม่, อิฐ, bonhomie, ขรุขระ, prettiness, split, Confucianism, Lord High Steward, City of God, ครึ่งหลัง, serpent eagle, เผาะแผะ, pout, หวั่นวิตก , แบบฟอร์ม, ตลบนกบนเวหา, rebelliously, มิตรสหาย, arrive, เย็น, เท่า, placable, purple passage, jest, race riot, operate,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์