บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - keep late hours

keep late hours
1. นอนดึกตื่นสาย
คำศัพท์แนะนำ
มงคลวาร, Van Dyck, Anthony, vizier, สิ่ว, โรคปัจจุบัน, ระจุ, กระทอก, Amiens, เสียดาย, weakling, ต่อมน้ำเหลือง, suffix, บันทึกภาพ, เรืออากาศโท, ืบต่อ, instigation, lock pliers, ม่หยอก, ทูล, weekday, scorn, absolute alcohol, expeditionary, pig, เศรษฐกร, air-to-grond, regretable, unwanted, irritating, อนัม, ไข่ขาง, ถอย, runner-up, fingerboard, goofy, yes?, masurium, treadle machine, olfactory organ, สนับสนุน, interpolator, เหลือล้น, ท้อง, test-ban treaty, river, stand by, ตีนหน้า, southwesterly, boy,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์