บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - keep it up

keep it up
1. อย่าท้อถอย
2. บำรุง
คำศัพท์แนะนำ
frigidness, ระจำเดือน, Mogul, cartography, bone black, กระทาย, multiplicity, by leaps and bounds, medley, dental letter, เกกมะเหรก, punctually, จุฬา, ละมุดฝรั่ง, cajolingly, นักโทษ, as good as, -worker, federal, astraddle, คฤหบดี, เหนียว, Esop, ครองสิกขา, เลขา, thermostat, กุ๊ก, supercharger, เมฆินทร์, all abroad, dicer, conveyance, desperate, tunefulness, ไปบ้าน, ข้อผูกมัด, tremble, Niagara of curses, cried, type setter, meant, คำบุพบท, torpedo, ถ่ม, misinformed, ร้อย, curry, corporate town, see through,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์