บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kaleidoscopic

kaleidoscopic (คะไลโดะซคอพ-อิค) adj.
1. ลานตา, เปลี่ยนรูปไม่หยุดหย่อน, (ความเปลี่ยนแปลง) อย่างน่าเวียนหัว
คำศัพท์แนะนำ
book stand, รัว, surd, ตะโกน, กระหม่อม, neon tube, ปกิณกะ, raving, ทำรง, constructively, mordant, exclusive prospecting license, eclipse of the moon, คำแถลงมีความดังนี้, ้อย, หายเหนื่อย, Troy Iliad of woes, ต๋ง, attractive, offing, ยี่สน, G.P.O., vial, pipeline, unlimited, homespun, เจรจาปราศรัย, ridge tile, silage, ทุเลา, biblicist, resurgent, three-phy rope, Hercules, กลไก, รายฟัน, violinist, barter, palm-leaf fan, ถ่าย, palmist, costiveness, มิหนำซ้ำ, magnesium hydroxide, ยี่สง, mania, sacrilege, cobalt blue, bird pepper,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์