บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - kaleidoscopic

kaleidoscopic (คะไลโดะซคอพ-อิค) adj.
1. ลานตา, เปลี่ยนรูปไม่หยุดหย่อน, (ความเปลี่ยนแปลง) อย่างน่าเวียนหัว
คำศัพท์แนะนำ
merchant tailor, uncounsellable, blue funk, antipathy, salvation, แหวนเพชร, pirate, earnest, Augeas, โบก, gastritis, ิธีกร, ลาม, dago, ตงเตง, plagiarist, ำลังใจ, tidbit, กระตุ้น, extrinsic, two-pair front, chopping knife, ล่ง, illiterateness, ซื่อ, follow-through, silicon, parchment paper, Marxism, priestly, Neptune's Bride, vernacular, Epicurean, กัน, precast, spiral staircase, bed of thorns, forensic medicine, fact, หอสมุด, capriciously, unbearably, yodled, ตีว่าว, fire tongs, หาบหลวง, Tom Sawyer, Southern hemisphere, regally,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์