บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
auctioneer, month, น้ำเงิน, mag, ใบขนุน, wet dock, conquest, Tulsi Das, พูดไม่ถูก, casing, fleece, คล่องแคล่ว, underline, Tyrolienne, อดคล้อง สอดคล้อง vi. to be in line, table turning, forensic medicine, Rommel, Erwin, Japan, กรัง, reticulate, lessor, miraculously, รีบ, slip galley, เสรีภาพแห่งหนังสือพิมพ์, take the lead, ซุย, เร็วๆเข้า, vaccination, buckskin, เพิ่มพูน , distractingly, lay claim, take liberty, charm, overawe, น้ำมันจันทน์, sharp, craze, disappointed, spirit rapper, ปรุ, ชุม, seasonableness, sr., siesta, big bag, ข้า,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์