บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
platen, acrostics, ticker tape, มีดโกน, paddle box, stalking horse, น้าสาว, สืบสาวราวเรื่อง, sweet flag, let, มุดหัว , primrose, แล้, อธิราช, plateaux, breast of a hill, effect, collegiate, สันติบาล, Bantu, ขออนุมัติ, gear wheel, toggle, sell his soul, lanyard, กะเร่อกะร่า, ดะโต๊ะ, canary, ill blood, circularization, footlights, พากย์โขน, fetid, ังนั้น, en passant, Lord Chancellor, overtaken, เหลือเข็ญ, enigmatical, ตีแตก, Adonis, ferry, craze, unmarketable, net, immense, ละเมียด, whole pepper, กะปลกกะเปลี้ย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์