บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
lucid, Ruritania, กล้วยแขก, dishonesty, ที, เนื้อที่, refraction, widen, พระราชสาส์น, ออด, rhombohedron, แม่น้ำเพชรบุรี, ตาม, shrouds, ดงดิบ, afoot, double chin, foil, rigid, one-sided, wing-footed, ยัง, invent, linear, สัตว์สองเท้า, จอภาพยนตร์, motherly, emblematize, vet, จริงใจ, voluminously, ไซร้, ลัดเปลี่ยนเวียนเวรเวรา, อนกำลัง, labor toil, welter-weight, Titian, Missa, semen, acquiescently, trowel, microscope, ซิว, journey, ringleader, great God (Scott, Caesar), ชักดิ้น ชักงอ, คุณไม่ระมัดระวัง, ตื๋อ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์