บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
อำเภอ, pot, magnum, idioplasm, วิชิราวุธ, vicegerent, separability, opaline, refute, สมาธิ, squelch, manikin, ซักซ้อม, Battambong, sight draft, silvan, หลักเกณฑ์, spear, ลด, cohesively, appeasement, reversing light, ขวักไขว่, flinch, universally, sateless, no-trumper, near disaster, ถนัด, revolving door, Koranic, peritonitis, launching pad, amebic, pretext, gist, ichneumon, downfall, catboat, โป๊ะจ้าย, jubilance, Don Quixote, co-option, granulated sugar, visitant, น้ำจัณฑ์, aspirant, ฉวย, matins,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์