บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
กระษาปณ์, เบื้องหน้า, เสียมารยาท, demi-, Anglo-Saxonism, federate, bio, entrepot trade, nog, come to the front, ทำอันตราย, forester, ชีวิตดิบผล็อยลง, cookbook, flying colors, Bolsheviki, percussion instrument, canasta, companionship, damask steel, ปร่า, นื้อความ, school days, post-haste, blood lily, State House, upended, masterpiece, cloud world, liter centimeter, renounce, corruptly, บัวเผื่อน, mutton, ท้ายทอย, under repair, famine, sanitary towel, jaunt, ถ่ม, urinal, หัวหมู, ชีเปลือย, โรงกลั่นน้ำมัน, web of lies, dalesman, potassium, องค์การกรรมกรสากล, อาญาวัด,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์