บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
gunboat, S, ฌาปนกิจ, จิ๊กกี๋, humourist, สะอึก, engage in coversation, เอ็นดู, stonewalling, อาศรม, ศารทวิษุวัต, pant for (after), playfulness, งอบ, ตอก, ขี้, undergraduetter, accession, portability, ถ่อ, รวง, โก้, newel, ลำ, profit, bombastic, squalid, bonus, skew, pleasant, สัมผัสมือ, with an eye to, pathos, split, ปิดบัง, preposterousness, survival, hub, อาชา, turboprop, บัดกรีทองเหลือง, บ้า ๆ บอ ๆ, สมโรง, protuberancebump, Revised Version, publicity agent, titmice, อาจหาญ, สัตว์น้ำ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์