บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
carborundum, Morte d'Arthur, Le, cross-reference, magnanimous, dance attendance, น่าเกลียด, yeanling, ugh, interchangeableness, ยืด, lanyard, bone earth, อุปมา, ทวง, lords spiritual, fire control, ปทานุกรม, คณะ ทันตแพทยศาสตร์, secretary-general, incubate, grey matter, lessee, เงอะ, fame, พืชพันธุ์, chemist's shop, fen, บ่าย ๖ โมง, วางปึ่ง , นาน, by all accounts, โลดเต้น, gender, วิจัย, ลังจาก, acquittal, โด่, bread winner, spherical trigonometry, anchorage dues, กวนประสาท, quaintly, archaeology, O.B.E., แกไปไม่ได้, มัดจำ, พึ่งบุญบารมี, bog peat, สะพานเสี้ยว,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์