บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
deputed, ิติบัญญัติ, abasement, half as much, chitlins, abashment, ชักกระแดก ๆ, -ant, wend, electric chair, กระโจม, plain cards, skeleton in the cupboard, witty, pair, serpentine, eatable, ลีลา, out at heels, proverbial, transience, ฝนตกกะปริดกะปรอย, กิโล, Valley Forge, Saint Elmo's fire, pincer movement, ชาวแอฟริกา, knar, rudeness, road hog, lung, ผักเสี้ยน, assimilative, one-pair back, พี่, flag-rank, -ways, สงัด, แสลง, unconventional, balk, whereabouts, Macao, enough, ตะคอก, Caesarean birth, gallows bird, the powers that be, childish,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์