บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
mope, recidivist, unorthodox, dope fiend, canonize, string line, snaillike, ๙ พฤษภาคม, decoy, ill-defined, Kurdistan, brazenness, miry, dew point, จ้องหา, ดอนเมือง, อันตรธาน, Plymouth Rock, sapper, beast of burden, overslung, ประเด, Chinese mainland, barbecue, mutinously, ไม่รู้-, machine oil, plural faith, ตรง, startle, ขี้ปด, muffler, nonalignment, คลุมร่าง, แช่ง, whaleman, acetone, แฟน, ๘ นาฬิกา, Danish, rabbit warren, leave severely alone, enquiry, ซี้ยว, padded, แพรเทียม, ปี๊ด, many times, ไล่เลียง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์