บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
waffle, Hawaiian guitar, epaulette, discursive, city withinwalls, ตรัสรู้, ้วยประการทั้งปวง, hesitatingly, lazulite, high liver, -otic, ลอะเทอะ, hydrostatic, nippy, propitiousness, หุน, mon cher, แกละ, macrophotography, ลบเหมือด, มะพร้าว, lay hold of, Newmarket, non-Christian, one, เล่ม, นอนตะแคง, gynaecology, ณรงค์, kindlessly, ฉันท์, พินอบพิเทา, pram, rattletrap, mantis, หนังสือเวียน, bedizen, พิพัฒนาสถาพร, labor of love, turtleneck, ไม้จัตวา, competence, muscatel, หลวง, ใต้เท้า, astraddle, off the bat, dissonance, Song sparrow,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์