บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
วัวแก่กินหญ้าอ่อน, โดยปรกติ, bartender, inverse proportion, Hainan, spiritless, dictatorship, inconsolable, slanting, ล่วงรู้, Watling Street, salvable, next below, troupe, music box, morning sickness, mendaciously, porker, underfoot, angelical, old established, boiling point, infliction, throve, Joan of Arc, ว่านเพชรหึง, citron, ขา, robin, ลงธุระ, ไข่, carpet-bag, break loose, ชัย, logging camp, unpleasant, ะกดรอย, a passibility, มหาวงศ์, หูกวาง, Niobean, lower deck, gnaw, คลงเคลง , , take holy orders, ปอรามี, visa, ดาราภาพยนตร์,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์