บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
East Northeast, ado, close quarters, ประเจียด, กี่, เครา, isobar, typebar, part of speech, helmeted, 'a, subjectivity, หน้าวัว, nomad, nutriment, subsidiary, drop bar, สำเนียง, นุนหลัง, all that, วัตถุปัจจัย, รูปหุ่น, craven, ซ่อมซ่อ, ปู่, ลาออก, lexicon, Whitehall, culminate, ทำบุญคุณ, anxiously, respire, ผรุสวาท, ีความ, อำนาจบริหาร, ยด, ืน, แยะ, cleanliness, eavesdropping, umbrage, นาฎกรรม, กระแสเสียง, มูกเลือด, exquisitely, eon, ต่อนัดต่อแนง, parodist, คุ้ม,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์