บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
fence time, กระแอม, agleam, take a fancy to, play ball, on the rack, blissfulness, minefield, เกิด, distaste, break jests, wander, look for, prepay, repulsive, elicit, ดูหนัง, gullet, ภาชนะ, colter, เรื่อย, puerilely, ชายโสด, Your Excellency, ไภรี, intellect, Socratic irony, placentae, futures, hallmark, ยี่หระ, bear, of the line, ราชการพลเรือน, ต้องหา, actuality, buttercup, ลำน้ำ, idolization, การณ์, examine, สะใจ, forbear, คราง, blest, าน, ignominious, ับสน, elocution,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์