บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jump to conclusions

jump to conclusions
1. ลงความเห็นเอาโดยด่วน, ฟังไม่ได้ศัพท์จับไปกระเดียด
คำศัพท์แนะนำ
deary, bad job, sun parlor, คบค้า, express rifle, house arrest, misled, uplift, ภาษาอังกฤษกระท่อนกระแท่น, รุงรัง, stay put, กอลฟ, เสวกามาตย์, คราวของพรรคกรรมกร, philharmonic hall, strategy, บุรุษสรรพานาม, accompany, ratchet, vegetable oil, avariciously, cargo boat, เพียง, historical, improbable, เอง, B.C.L., beneficence, give chase, beseeming, technology, extramural lectures, diagraph, oversleep, envelope, worsted, connubial love, auto-, ภิกษุ, ชุลมุนวุ่นวาย , loftiness, เธอซิพูดมาก, วังเวง, primary election, outlandish, spitton, -gamous, engulf, inflame,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์