บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
Charles I, สมาจาร, kronen, Godavari, gasify, economize, อีหลักอีเหลื่อ, alewife, hateful, queen, ท่าตัวจริง, keep, as(so) far as in me lies, Gen., คอย, French bean, sight draft, langshan, ช่อง, monopolist, cross rate, disk, earsplitting, sandal, subject matter, dying, in the nick of time, chalcedony, ทุลักทุลี, Saracen, in no way, ancient, สมพัตสร, chattels, namby-pamby, common or garden variety, put me in mind of, Austerlitz, pantaloons, rattled, ลายมือชื่อ; fingerprint, แต่งเครื่องรถ, sodomy, Turkmans, smoke's heart, blizzard, hoot, luminous, unclouded,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์