บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
การบ้าน, ราชินิกุล, อูฐ, nicknack, สารนิเทศก์, beseechingly, เขียวŽ, Barbary, kinglike, Koran, weather bow, คัน, cap of gown, mosaic gold, ร้อม, freeway, mispronounce, ทุเรียนกวน, hiding, ังฉี่, abstrusely, เบ้อเร่อ, spring, work, cabbalist, ละโมบ, request, workbag, quantum mechanics, drainage, ไก่บ้าน, eminent domain, a la chinoise, หน้าน้ำ, อายุขัย, seasonably, slink, twin-screw steamer, adventure, pervasive, sell his soul, transitory, easterly, ว่าน, steelyard, ประการสำคัญที่สุด, อบแทน, incidence, ปราศจาก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์