บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
flat race, centilitre, จ่ายทรัพย์, compliantly, กะหนุงกะหนิง, stencil paper, dashing, ำรุงบำเรอ, สนุกสนานŽ, หงุบ, sensorial, in store, shag, pentadactyl, theologically, word-splitter, incubator, ทันต์, outlandish, เจนใจ, Boston Tea Party, abdominal cavity, bray and roar, zinc green, appetite, ระชิดติดต่อกันไป, แพละโลม, สลิดหิน, หยอมแหยม, urination, ขัดใจ, infringement, come down, shelve, King's scholar, revolutionism, ตีม้าล่อ, diatribe, strangulation, into the bargain, fatigueless, cohabit, กระโปก, tidy, ตำบล, pedestrianism, White lie, sewed up, defeasible,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์