บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
Italian, admit into the secret, นายอากรรังนก, Pushkin, conjuror, ดินสำลี, สะบัดสะบิ้ง, ตาราง, greedy, ้าขาย, atheist, push bike, แปดสาแหรก, pacifism, ลบหลู่ดูหมิ่น, draw level, หนี, แหลม, ชิงช้าสวรรค์, specialized agency of the United Nations, ซอกซอน, บ่งสันปันส่วน, quantitive, actuary, serried, Bill of Rights, niello, turbine, molification, arboriculture, grandfather, washing, aquatint, ซออู้, lucklessness, glimmer, สะ, bottom gear, martinet, West Germany, for the best, ทู่, sidelong, location, เง่า, exploration, prejudge, หยุมหยิม, Sandhurst,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์