บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
shove, state trial, photometer, ยุ่งยิ่ง, purveyor, siphon, recital, squealer, ภาพตาย, connexion, la, ลอบฆ่า, pence, hara-kiri, ูกรอก, straddle between two policies, ตะปิ้ง, Frenchman, hilarity, Mus. B., koku, North Sea, economization, etching, radiotherapy, ลำเอียง, self-possessed, Agency for International Development, เถา, salty, hang out against, ดาวประจำเมือง, soul-stirring, bawdy house, ทิฐิมานะ , running commentary, ก่อน, เตารีดไฟฟ้า, วาย, the Rock, corporal, tremble, daughterly, เวลา, constellation, hearten, ตรง, sideboard, mexican,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์