บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
piston pin, lay eyes on, คนต่างด้าว, อธรรม, ornithology, ภาษาต่างประเทศ, Johore, กุ้งยิง, discreet, key up, orally, บ., family farming, ไต้ก๋ง, nauseously, Midshipman Easy, ฟุ่มเฟือย, ขู่เข็ญ, discuss, quartermaster General, card basket, autumn, board of trustees, calling, in regard to, zingiber, ผมฝันร้ายเลยตกเตียง, antagonist, clench, หลัว ๆ, กระซุบกระซิบ, -edness, justify, bailie, portmanteau, hoary, bureaucrat, กระดากกระเดื่อง, นายเวร, ตะวันออก, tipsy, เขต, เฉลิมพระชนมพรรษา, certain, second person, modernness, endorsee, marchese, knowingly,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์
ข้อสอบคัดเลือกแพทย์ , ข้อสอบคัดเลือกม.1 , ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการ , ข้อสอบคัดเลือกราชภัฏสวนสุนันทา , ข้อสอบคัดเลือกโรงเรียนสวนกุหลาบ , ข้อสอบคัดเลือกวิชาภาษาไทย , ข้อสอบคัดเลือกวิชาเอกคอมพิวเตอร์ , ข้อสอบคัดเลือกวิทย์ ป.6 , ข้อสอบคัดเลือกวิทยาศาสตร์ ent , ข้อสอบคัดเลือกสอบนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา , ข้อสอบคัดเลือกสายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล , ข้อสอบคัดเลือกสายบริหาร , ข้อสอบคัดเลือกหลักสูตรโรงเรียนไปรษณีย์ , ข้อสอบคัดเลือกหัวหน้างาน , ข้อสอบคัดเลื่อกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , ข้อสอบคัดเลือกหัวหน้าศูนย์ , ข้อสอบคัดเลือกอังกฤษเข้า ม.1 , ข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิคชีวะ , ข้อสอบคัดเลือก , ข้อสอบคัดสรรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป , ข้อสอบคัดห้อง , ข้อสอบคัดอังกฤษ ป.1 , ข้อสอบคันจิ 3 , ข้อสอบคันจิ ระดับต้น , ข้อสอบคันจิระดับ2 , ข้อสอบคันจิระดับ4 , ข้อสอบคันจิ , ข้อสอบคัมภีร์ตักศิลา , ข้อสอบคัมภีร์ธาตุบรรจบ , ขอ้สอบค่า nt , ข้อสอบค่ากลางของข้อมูล , ข้อสอบค่ากลาง , ข้อสอบค่าคงที่สมดุล , ข้อสอบค่าคงที่ , ข้อสอบค่าความจริงของประพจ์ , ข้อสอบค่าความต้านทาน , ข้อสอบค่าเฉลี่ยค่าฮาโมนิก , ข้อสอบค่าเฉลี่ยเรขาคณิต , ข้อสอบค่าเฉลี่ยเลขคณิต ม.3 , ข้อสอบค่าเฉลี่ยเลขคณิต , ข้อสอบค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นภาษาอังกฤษ , ข้อสอบค่าเฉี่ลยเลขคณิต , ข้อสอบค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ , ข้อสอบคาทอลิก , ข้อสอบคานและโมเมนต์ , ข้อสอบคาน , ข้อสอบค้าปลีก , ข้อสอบคาพิลลารีตี้ , ข้อสอบค่ามตรฐาน ,