บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
Society of Friends, pretence, แน่ใจ, forgery, แด็กแด้, พอประมาณ, ilex, เรือยนต์, เรียงลำดับไหล่, อ๊ะ, lackadaisicalness, a long while ago, blood money, hanky-panky, specs, bejewelled, copybook morality, coral red, normal, bailey, Tasmanian, draggle, sexual pervert, ด้วน, เล่นเพื่อน, fall on evil days, ถึงใจ, น้าสาว, ขนแกะ, แท้, uncorrected, ต้นมือ  , as, toothed wheel, damask rose, พังงา, deckhouse, ลูกเหม็น, mare, in season, ฝีในท้อง, favoured, pander, patroness, cluck, ได้ใจ, initiative, grumpy, สีกรมท่า, weanling,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์