บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
เปล่ง, masseuse, census form, ไม่ใช่กงการอะไรของคุณ, presentment, ่าด้วย, crossed check, elide, Hsen-wie, ตลับ, เมื่อ, shingly, เวลา, extricate, riddance, leisured, กายบริหาร, gov., anticyclone, หมก, เปรี้ยวปาก, permeability, Tripitaka, อีสาน, megaphone, ข้างขึ้น, changeably, home-made, small hand, linguistics, bloc, investiture, ข่าวลือ, harbinger, ยาถ่าย, สลัดได, silhouette, seignorial, ประเภท, ระยะวัดเป็นเส้นตรง, อีตอนนี้, glass, พงพี, un-American, ตาปีตาชาติ, คลุ้มคลั่ง, cabalistic, อาฆาต, political agent,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์