บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
แม่นม, ทั้งสิ้น, excreta, regimental combat team, assortment, เชิด, ปศุสัตว์, chant praise, rennet, กระยิ้มกระย่อง, trial, อาว์, การครัว, ขาดทุน, ช้าพลู, rudely, city hall, ใบมอบฉันทะ, profusion, cobalt, ตกประหม่า, เป็นห่วง, nitro-glycerine, bottleneck, -osis, ตีกระบี่กระบอง, beeswax, pumping of the barometer, disabuse, longing, reprehension, maritime law, callisthenics, gum acacia, Georgian, ิ้นชัก, underwear, living likeness, income tax, well-being, misbelief, ละมุดไทย, รจนา, คาถา, flyleaf, กุมตัว, เขยน้อย, infallibility, bedtime story,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์