บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
รถไฟหลวง, ศุกร์, หาไม่พบ, XI, susceptibility, soupcon, เซี้ยว, latency, red flag, harshness, expostulation, pad, furnished rooms, valuate, irradiate, sulfate of magnesium, emu, กลับลำดับคำ, สว่าง, gel, ออกหาก, Romaji, uncertain, fraulein, กรมอัศวราช, ups and downs, tablecloth, bandage, gin palace, theme, thermal spring, submission, balance of trade, highlight, back-chat, เซ, awning, ตัดราคา, nutcracker, cheese-paring, dissimilar, operating theater, ปีโน้น, P.C., ridicule, in straits, induct, รางวัล, บกระดี่,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์