บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
the New Bailey, กรม, hysterics, Julian, บ่นพึมพำ, factional, sericiculture, acquiesce, composition, coroneted, รรมดา, delicate, fresh man, Charity Commissioners, pur sang, เผาะแผะ, ขู่เอาเงิน, คนล้มละลาย, unofficial, pasty, garibaldi, horseshoe crab, credence, ไซ, babbitry, poon, Mother Goose, tank engine, whatever, ชมพู่ม่าเหมี่ยว, snivel, runaway marriage, arsenious acid, ตีปีก, saber rattling, ด้วยความโกรธ, กรรณ, อภิรมย์, tribulation, Ruritanian, กรมบัญชีกลาง, G.N.P., สมการ, Victorian, มุ้ง, น้ำใสใจจริง, าเลี้ยงชีพ, ี่แน่ะ, คนนำร่อง,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์