บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
white elephant, โทสาคติ, type cutter, supersede, ocean, Regent Street, เด็กชา, collar beam, ace of diamond, Swinburne, blow hot and cold, juvenile lead, inflection, fr., hydraulic ram, change up, จองล้างจองผลาญ, maraud, book of matches, ระนาด, stomach, coup, drier, sulfur, ฝากลวดลาย, ชิชิ, gasolene, guest, arriving, verst, ันปาก, verbose, plane geometry, ระเกะระกะ, ซุ่ม, นักเต้นรำ, บุ๊ค, ivory, word, Thermopylae, ตะลุมพุก, retirement, bilge, stonehenge, unappreciated, Saint Cloud, with a vengeance, crumble, กรุบ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์