บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
rewound, เดิม, nobleness, diploma mill, โดยความสมัครใจ, พูดกะล่อน, thump, work sheet, at the threshold of, พลโลก, watch word, long pepper, auto industry, หยอง, sugar, cut film, whereon, cap of gown, fervent, acid, ประเภท, makeshift, เชื่อง, token payment, Botticelli, surprised, adventitious, ปเฉียดเวลา, manslaughter, ข้าวต้มไก่, เกาะแกะ, Karlsbad, bank bill, pester, feather his nest, take care, groundlessness, jet motorboat, fasten, sago pudding, ทิศทักษิณ, fountain, fiddle-faddle, mercantile system, peanut, Signor, How do you do, conjunctive, dead of winter,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์