บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - journalize

journalize (เจอ-แนะไลส) vt. vi.
1. ลงในบัญชีรายวัน
คำศัพท์แนะนำ
สงคราม, locality, ักหลัก, เผล่, epee, teddy bear, reentering, swaddling clothes, ทร-, Danse Macabre, instructively, hobbyhorse, madam, perplexedly, thyme, ปืนเมาเซอ, mercilessness, legal holiday, Dr,, intolerant, unfed, headway, ฉุดกระชาก, เหลี่ยมลูกบาศก์, blowgun, หอยแครง, mirage, hostage, หีนชาติ, expletive, embark, lazy, จันทน์, betake, be good, loom, margin, พระเป็นเจ้า, มันขลับ, disunite, ชะมัด, ว้าย, strapless, Director of Archives, tollhouse, บน, prismatic colors, บังคับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ, attractively,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์