บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jam-session

jam-session
1. การประชุมเล่นดนตรี โดยไม่มีโน้ต
คำศัพท์แนะนำ
benefit of clergy, booby trap, ad captandum, ท่าเดียว, gladness, tiger lily, irresponsible, สุขวิทยา, แย้ง, mausoleum, รุดโทรม, สำนึก, arrogant, แชมพู, spirited, lewdly, moralize, จาปเวท, อัศวพาหุ, legendary, pout, อับเฉา, bill board, ห่อเหิม, นิทรา, โกศ, jinx, derisively, poon, self-confident, whichever, mutt, government, alewife, เยา, gratuitous, สีแสด, ปรีชาสามารถ , biassed, gluttony, สังฆราช, ข้อเสียยหาย, ลงคอ, seller, ข้อผูกมัด, รัฐประศาสน์, costumier, เป็นธรรม, anonymity,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์