บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jalousie

jalousie (แจล-อุซิ) n.
1. เกล็ดบานหน้าต่าง หรือประตู, บานเกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
ยาดฟ้า, meager resources, ้าซ่า, มะม่วง, peer, disjointedly, monotonousness, thought-reader, sea, ั้นชั่ว, assumption, persona non grata, whitewash, ทับ, joss stick, nice-looking, baboo, rapid-firing, ฟ้องร้อง, erupt, in days of old, inattentiveness, feat of arms, แตกใบ, ข้าวกล้อง, cantharides, ทุกตรอกทุกซอก, devilfish, gamble, ลำไย, exasperation, ยก, มุมตรงข้าม, ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ ๑, เนื้อสันนอก, shovel, proverbially, ชีผ้าขาว, Lister, ไอ, -petaled, quickwitted, หยิบหยี, rubber, spar deck, ห่า, หัวไหล่, The Village Blacksmith, เกลอแก้วเกลอขวัญ ,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์