บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jalousie

jalousie (แจล-อุซิ) n.
1. เกล็ดบานหน้าต่าง หรือประตู, บานเกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
อกฉันท์, demote, scathe, traitorousness, ward, กระวีกระวาด, ช่างแก้นาฬิกา, comtemplate, stilted, regretfully, bayon, เพียรพยายาม , ปึก, ับวัน, succumb, storm petrel, articles of association, insure, intensive prefix, depravity, panacea, concise, lambent, เฟื่อง, blarney, broad, -seater, gymnastics, -ty, เรือประพาสต้น, มโนคติ, divan, opener, character actor, พุทธ, convivially, ร่าเริง, croup, reed mace, สนามรบŽ, knock the bottom out of, high priest, travelled, สามล้อ, นิสิต, thrilling, frigate bird, verily, at odds,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์