บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - jalousie

jalousie (แจล-อุซิ) n.
1. เกล็ดบานหน้าต่าง หรือประตู, บานเกล็ด
คำศัพท์แนะนำ
เกิน, แหนม, มิตรจิตมิตรใจ, adhesive plaster, กระด้าง, umbrae, energetic, พืชพันธุ์, เจ้าของที่ดิน, salesmanager, ตะคาก, extemporization, glimmer, punishment, ต้องด้วยเหตุผล, ุบัติเหตุ, estate duty, กระทรวงเศรษฐการ, life and soul, allege, Indian buffalo, วก, กะแต่ว, Perlis, occupier, ับยั้ง, furtiveness, ระจำการ, hydrographer, กระยืดกระยาด, sword of Damocles, millennium, pavilion, ยู่ดี ๆ, would soonest, ซออู้, au jus, รัฐประศาสโนบาย, accentuation, mastership, standing water, oversea, Deutschland, กลางดึก, ทิว, synagogue, มะ-, Atlantic, minced meat,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์