บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - irrational

irrational (อิแรฌ-อะแน็ล) adj.
1. ปราศจากเหตุผล
คำศัพท์แนะนำ
ัวยง, mummer, to the nth, ante meridiem, bon accord, Boston Tea Party, down-in-the-mouth, อวิชชา, กระทรวงเกษตร, sprightliness, miry, แวะ, Korean War, speak for, อด, sharp-eyed, ปัตคาด, คนเจียระไนเพชรพลอย, hyphenate, ดูรึ, ข้อตกลงสมบูรณ์แบบ, genuinely, โรงหล่อ, ศาลาสันติธรรม, output, ปี่, ับต้อง, clothespress, fortnightly, saddle-cloth, des, quickstep, ma, hard cash, ข้าวเย็น, infusible, USIS, stimy, diversity, depth charge, steady, หยุบ ๆ, shalt, สูจิบัตร, intensive agriculture, าตรฐาน, grandeur, attract attention, naphthaline,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์