บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - irrational

irrational (อิแรฌ-อะแน็ล) adj.
1. ปราศจากเหตุผล
คำศัพท์แนะนำ
dropped goal, ุณแพ้เพราะฉะนั้นคุณจึงจำต้องชำระเงิน, talking, lashing, precis, isomeric, woolsack, on the rocks, stem, slepplessness, outweigh, deathtrap, ทั้งหมด, clung, infallible, book stand, scrum, แจ่มกระจ่าง, วิชาชีพ, ตรัย-, at all adventures, smacker, employ, Post-Office Box Number, ทะยอย, ต่ำต้อย, ต่อสู้, ฝนตกแฉ่ ๆ, ผิดประเวณี, flush box, ทิศอุดร, timberland, พะนม, อิศวร, ผ้าเช็ดตัว, แค่, vacuum advance control, brass band, deary, laissez-faire, Br., dietary, มังคุค, ฝ่ายใน, เยียรบับ, พิศวาส, shoulder to shoulder, deviation, รื่อยเจื้อย,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์