บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - irate

irate (ไอเรท-)
1. โกรธ, แค้น
คำศัพท์แนะนำ
คดกริช, levy enmasse, prentice, โน้มคำนับ, studied, replica, ยี่ยงอย่าง, vulturine, royal time, ปั้นยศ, panicstricken, ตุ๋น, ราษฎร, to-be, มะค่า, electropathy, unable, steady-going, futures, แม่เรือน, booh, voodoo, hedgehog, หน้าบูด, บุโรทั่ง, Finnish, free pass, วิชา, ออดอ้อน, abaca, ่านพ้น, Singapore, โต๊ะรับประทานอาหาร, thorough, populace, สำออย, precast, หมาหลึ่ง, long, stun, silicon, bedchamber, taproot, multifarious, came, ยอ, เต็นต์, สิทธิพิเศษ, ปลัก,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์