บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - irate

irate (ไอเรท-)
1. โกรธ, แค้น
คำศัพท์แนะนำ
slide rule, speak well for, ground crew, อาหารว่าง, -worthy, nobleminded, rebound, virgin knot, homeward bound, hose, าราม, มติสาธารณชน, dribbling, จิงโจ้, burnous, ape of Good Hope, ปฐมพยาบาล, โรงเรียนทางไปรษณีย์, salmon trout, abated, ้างเคียง, dia-, extrication, ช่างกบาลหัวมันเป็นไร, กาจ, verb used in a causal sense, ไว้ธุระ, the Hundred Days, cooperate, hg., habitably, รถแข่ง, sulfate process, เรือตรี, sit for, เป่ามนต์, swop, womansuffrage, resistlessly, อินทนนท์, insubordination, ทิพยโศรตร, หนาเตอะ, desirable, dress circle, lignite, ลูกแฝดสี่คน, โดด, coaling station,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์