บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - irate

irate (ไอเรท-)
1. โกรธ, แค้น
คำศัพท์แนะนำ
Washington, George, น่าเคารพ, cartilagineous, ลำเรือ, son of Adam, pore, offish, reesonable, piety, backwash, instructress, ูชายัญ, managership, mass medium, ืนใจ, ิ้งระเบิด, kaput, mask, wild oats, turban, evolve, off-color, dis-, ในหลวง, tolerableness, treacly, fitting shop, tumble, confirmed, อุปทูต, in extremis, low water, astonished, funded debt, Isle of Wight, Egyptology, coin, crybaby, badminton, เดินไป, leathery, territorial army, นายประตู, Worcester, power main, adversity, ปศุสัตว์, หางเสือ, derigueur,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์