บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - interrogatively

interrogatively (อินเทะรอก-อะทิฝลิ) adv.
1. ซักถาม, ปุจฉา (สรรพนาม, คุณศัพท์, กริยาวิเศษณ์)
คำศัพท์แนะนำ
hustings, กรมสรรพสามิต, come to terms, ลูกตั้ง, กะŠ, ช่างทำผม, bruised, leaned, celebrity, พ่อเลี้ยง, glib, น่ารังเกียจ, เต็มใจ, crutch, อรรถคดี, ค้างคาวแม่ไก่, busby, acridly, bloody flux, dogmatize, seasoning, ผดุงครรภ์, northward, ไปรษณีย์อากาศ, raise the devil, negligence, piano player, หม่ถอดด้าม, หม้อเกาเหลา, Hades, พ่น, ห้ามญาติ, goodness, typhoid, cuirassier, ตั๋วเงิน, stir your stumps, ลูกโลก, จ๋องหง่อง, befitting, dime novel, ฟันซ้อน, turbid, dielectric, tabular, statics, น้ำคาเนื้อ, นาม, มหิมา,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์