บริการแปลศัพท์ อังกฤษ - ไทย, ไทย - อังกฤษ
กรุณาพิมพ์คำศัพท์ที่ต้องการค้นหาลงในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่าง
 
ผลการค้นหา - intercalate

intercalate (อินเทอะ-คะเลท) vt.
1. สอดเข้าไประหว่างกลาง, แทรก, พูดสอด
คำศัพท์แนะนำ
good Gracious, เบือน, rack rail, กใจ, extraditable, pragmatically, string line, information bureau, honeymooner, หาย, twirl, diver, casserole, ครามครัน, apostolic see, ภารติดพัน, self-styled, gargoyle, แด่, B.Eng., ะริก, cordial, product, nailer, เชือกกล้วย, wizen, Deutschland uber Alles, ภาษีอากร, immaturity, พระ, cockfight, เกลียด, drowse, far-sighted, wing collar, ของ, gn., เบญจมาศ, sine qua non, ลิตภัณฑ์พลอยได้, ซู่, self-defense, almighty dollar, International Standard Thread, เคลื่อนไหวŽ, whitehanded, rani, timer, ลูกเต็นนิส,
คำแนะนำในการค้นหาเว็ปไซต์